A pandémiás helyzet hatása az oktatásra a Debreceni Egyetemen

József Szabó, András Buda, Gábor Erdei

Abstract


A pandémia, és az ennek következményeként indított távolléti oktatás jelentős változást hozott az egyetemi oktatók és a hallgatók számára. Kutatásunk az oktatókat érintő hatásokat vizsgálta a Debreceni Egyetemen a 2020/21 tanév második félévében. A vizsgálatban az egyetemen mindegyik kara részt vett, így kijelenthetjük, hogy a felmérés ugyan nem volt teljeskörű és nem volt reprezentatív, de a minta alapján az egyetemi oktatók tevékenységére megfelelő információs hátteret nyújtott. Az online kérdőíves felméréssel többek között arra kérdeztünk rá, hogy milyen terhelést jelentett az oktatóknak a távolléti oktatás, hogyan tudták megoldani a tervezett oktatási feladatokat. Vizsgáltuk azt is, hogy tudományos és publikációs tevékenységet milyen mértékben befolyásolta a kialakult helyzet. Az eredmények azt mutatják, hogy a felmerült technikai és informatikai nehézségek ellenére a tervezett oktatási feladatokat döntően sikerült megoldani, viszont a fokozott terhelés és az új megoldásokra történő átállás a tudományos munkát jelentősen hátráltatta. Az oktatók az adott helyzetben elsősorban a kurzusok minél magasabb színvonalú megtartására törekedtek, amit véleményük szerint sikerült megoldani. 

 

The pandemic and the online education resulting to it has brought a significant change to the faculty of the university and to its students. Our research examined the effects on teachers at the University of Debrecen in the second semester of the year 2020/21. All faculties at the university participated in the study, so we can state that although the survey was not comprehensive and was not representative, it provided an adequate information background for the of university lecturers based on the sample. With the online survey, we asked about the burden of the absence online education, how were they able to solve the planned educational tasks. We also examined, how scientifical and publication activities were affected by the situation. The results show that despite the technical and IT difficulties encountered, the planned educational tasks were decisively solved but the increased pressure and the transition to new solutions have significantly hampered scientific work. In the given situation, the teachers primarily sought to keep the courses as high as possible, which they believe has been resolved.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.