A társadalmi struktúra és az oktatás összefüggései a sportiskolák rendszerében

Karolina Eszter Kovács

Abstract


A társadalmi helyzet jelentős szerepet játszik életünkben, így a sportiskolai rendszerben is, különös tekintettel a vizsgálat fókuszában álló köznevelési típusú sportiskolákra. Ezen intézmények célja a sportkarrier támogatása mellett a tanulmányi eredményesség növelése is. Célunk a hazai köznevelési típusú sportiskolákban tanuló diákok szocio-ökonómiai státuszának felmérése. Ehhez a 2016-os Országos Kompetenciamérés 10. évfolyamos tanuló adatbázisát alkalmazva néztük meg a tanulók családi háttérindexét, majd összevetettük az egyéb típusú, nem sportiskolás diákok helyzetével. Eredményeink alapján a sportiskolákban/sporttagozattal rendelkező iskolákban és egyéb iskolákban tanuló diákok családi háttérindexének tekintetében jelentős különbség mutatható ki (p<0,001), habár hasonlóságok is mutatkoztak. Régiós szinten a sportiskolák tekintetében az észak-alföldi és közép-magyarországi régiókban voltak a legalacsonyabb, míg a közép-dunántúli régióban a legmagasabb a családi háttérindex átlaga. A nem sportiskolák esetében az észak-alföldi régióban voltak tapasztalhatóak a legalacsonyabb, míg Budapesten a legmagasabbak a családi háttérindex értékek.

The role of social status is significant in our life, including the sports school system, with particular emphasis on educational sports schools which are in the focus of the study. The aim of these institutions is not only to support sports careers but also to improve academic achievement. Our aim is to investigate the socio-economic status of students learning in educational sports schools. For this reason, the National Competency Assessment of 2016 was applied, including the data of the 10th-grade students to investigate their family background index. Then, we compared these data to the characteristics of students learning in other types of schools. Based on our results, there is a significant difference in the family background index of students studying in sports schools and non-sports schools, although similarities have also been found. At the regional level, the average family background index was the lowest in the North Great Plain and Central Hungary, while it was the highest in Central-Transdanubia. In the case of non-sports schools, the family background index values were the lowest in the North Great Plain, while it was the highest in Budapest.

Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.364

Refbacks

  • There are currently no refbacks.