Mozaikok a szakképzés fejlődés közelmúlt évtizedeiből

István Lükő

Abstract


A szakképzés utóbbi három évtizedes változásai meghatározóan fontosak önmagukban is és a technika-technológiai változások szempontjából is. Ezt a viszonylag rövid történelmi szakaszt átfogó korszakot növeljük a rendszerváltás előtti közvetlen évtized, valamint az EU elődjének tekinthető EGK integrációs törekvésének mozaikos bemutatásával. A rendszerváltásra és napjainkra fókuszálásunkat nemzetközi beágyazottságba illesztve mutatjuk be. Értelmezésünkben a szakképzés közép, és felsőfokú iskolarendszerei összekapcsolódnak. Saját vizsgálódásaim is igazolják korszakos technológiai átalakulások és a szakképzés fejlődésének „együtt futását”, kölcsönös egymásra hatását. Tanulmányom célkitűzései között vannak a 3. és 4. ipari forradalommal fémjelzett korszak jellemzőinek, hatásainak, továbbá az első szakképzési törvény és az OKJ megjelenésének, valamint a Magyar Szakképzési Társaság megalakulásának, működésének a bemutatása. A kétféle technológia a digitális pedagógiában kapcsolódik szervesen egybe. Az Ipar 4.0 kihívásai hazánkban is kikényszerítették a szakképzés stratégiai válaszát, amit a Szakképzés 4.0 elnevezésű középtávú fejlesztési koncepcióban olvashatunk. A sok szempontból korszakosnak mondható szervezeti és tartalmi átalakítások együttesen jelennek meg a megvalósítás folyamatában. Ennek a tervezetnek néhány részletét, elemét is bemutatom a cikkemben.

The changes having taken place in VET during the latest three decades have been decisive themselves but also from the aspects of technical-technological changes. I extend the era covering this relatively short historical period by giving a mosaic-like introduction of the decade directly preceding the transition and of the integration endeavours of the EEC that can be considered as the ancestor of the EU. My focus on the transition and our days is embedded in an international context. In my understanding, the middle and higher level school systems of vocational education are intertwined. My own researches also proved the “co-running”, the mutual impact of epochal technological changes and the development of VET. The objectives of my study include the introduction of the features and effects of the era marked by the third and the fourth industrial revolution, the initiation of the first act on VET and the National Training Registry as well as the establishment and operation of the Hungarian VET Association. The two types of technologies get closely intertwined in digital pedagogy. The challenges put by Industry 4.0 enforced the strategic response of VET in Hungary, too, which can be read in the mid-term development concept titled VET 4.0. The organizational and content related changes, that are really epochal from several aspects, are appearing together in the process of implementation. I also present some details and elements of this plan in my paper.  


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.362

Refbacks

  • There are currently no refbacks.