Az új infokommunikációs eszközök és közösségek várható elterjedése a felsőszintű oktatásban

Authors

  • Eszter Monda

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.33

Abstract

A tanulmány az infokommunikációs eszközök és az emberi közösségek kapcsolatát és kölcsönhatását vizsgálja a felsőszintű oktatás területén. Az információs és kommunikációs technológiák (infokommunikációs technológiák, továbbiakban IKT) alatt a technológiai eszközök és források különböző készletét értjük, amelyek alkalmasak információk kommunikálására, előállítására, terjesztésére, tárolására és menedzselésére. (Blurton, 1999; Monda, 2014b) A felsőszintű oktatás azért került a fókuszba, mert míg az általános és középiskola rendszerint a hagyományos oktatási formánál maradt, addig a felsőoktatásban már globális szinten az IKT lehetőségeit egyre jobban kihasználó szélesebb tanulási illetve tanítási formák valósultak meg. Az IKT oktatásba való beépüléséhez kapcsolódik az eLearning fogalma. „Az eLearning egy innovatív szemlélet az információk elektronikus szállításához az oktatás számára annak érdekében, hogy a tanulók tudását, képességeit és egyéb teljesítményét növeljék.” (Siritongthaworn et al., 2006, 139). Az eLearning lényege, hogy a tananyagok elektronikus formában elérhetők legyenek és ideális esetben a hallgatóknak többféle módjuk legyen a tanulásra mint például videók, e-bookok, fórumok, wikik stb. formájában.” (Monda, 2014a, 30)* The expected spread of new ICT tools and communities in higher education The paper examines the relations and mutual effects of ICT tools and human communities in the field of higher education. By ICT tools, we refer to the various stocks of tools and sources that are capable of communicating, disseminating, storing and managing information. (Blurton, 1999; Monda, 2014b) Higher education is put into the focus because while public education mostly uses the traditional forms of education, higher education has already implemented a wider spectrum of learning and teaching forms at a global scale. The notion of e-learning is connected to the inclusion of ICT into education.  „E-learning is an innovative way of providing information for education electronically in order that the students’ knowledge, capacities and other performances be improved.” (Siritongthaworn et al., 2006, 139). „The core of e-learning is that the learning resources are available electronically, and in optimal cases the students have the possibility to conduct various forms of learning, e.g. using videos, e-books, fora, wikis etc.” (Monda, 2014a, 30) 

Author Biography

Eszter Monda

Műszaki menedzser alapképzés vállalatirányítás szakirányán, majd vállalkozásfejlesztés mesterszakán végzett közgazdászként. A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika Doktori Iskolájának doktorjelöltjeként a jövőkutatás és információtechnológia összekapcsolására törekszik. Jelenleg tanácsadóként és tanársegédként tevékenykedik, eddig megjelent publikációi gazdasági és informatikai jellegűek.

Downloads

Published

2016-08-16

Issue

Section

Tanulmányok