"Többször nekifutottunk, de lepattantunk mindig a közöny miatt"

Dóra Hangya

Abstract


Az ÚNKP kutatás célja annak vizsgálata, hogy a szakértői nyilvántartásban szereplő felnőttképzési szakértők és programszakértők kötelező továbbképzéseinek moduljai (14/2014. (III. 31.) NGM rendelet) tartalmaznak-e ismereteket a fogyatékossággal élő felnőttek képzésben való részvételének feltételrendszeréről, valamint hogy a felnőttképzési szakértők számára nehézséget okoz-e, ha a felnőttképzési intézmények munkatársai a témát érintő kérdésekkel fordulnak hozzájuk. Előzmény a KJM Alapítvány 2016. évi Phd pályázata keretében lefolytatott kutatás, amely eredményei szerint a válaszadó engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények 95%-a úgy véli, hogy a felnőttképzési szakértők számára szükséges volna olyan tartalmú továbbképzés biztosítása, mely támpontokkal látja el őket annak érdekében, hogy segíteni tudják őket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának megteremtésében (n=136). (Hangya, 2016, Hangya, 2017)

A kutatás módszere teljes körű mintavételen alapuló félig strukturált kérdőíves lekérdezés. 314 fő válaszolt a kutatás kérdőívére, mely a tisztított minta 41%-a. A szakértők 80%-a jelezte, hogy a kötelező továbbképzések nem tartalmaztak fogyatékosság-specifikus ismereteket. A válaszadó szakértők több mint 90%-a egyetért azzal, hogy szükséges volna ennek pótlása (n=312). 227 fő nem vett még részt ilyen témájú továbbképzésen, de 78%-uk szívesen tenné, amennyiben rendelkezésre állna ilyen (n=227). A válaszadók (n=308) 59,4%-a nem találkozott még olyan kérdésekkel a felnőttképzési intézmények részéről, melyek a fogyatékossággal élő felnőttek egyenlő esélyű hozzáférését érintik, 46,5%-uk számára ez nehézséget jelentene.  84 fő (27%) fogalmazott meg nyitott kérdés keretében a témával kapcsolatban fejlesztési javaslatokat.

 

The aim of the ÚNKP research is the investigation of whether the obligatory further education modules for adult education experts and program experts (14/2014. (III. 31.) NGM regulation) contain information regarding the conditionality for adults living with disabilities participating in education and the level of difficulty for adult education experts to inform colleges from adult education institutions on questions regarding this subject. A precursor is a research conducted within the framework of the 2016 Phd application of the KJM Foundation, according to which 95% of adult education institutions authorized for a response is of the opinion that the provision of a further education program for adult education experts which contains reference points to facilitate the provision of equal opportunity access would be necessary (n=136). (Hangya, 2016, Hangya, 2017)

The method of research is a semi-structured questionnaire survey based on comprehensive sampling. 314 persons answered to the research questionnaire, which makes up 41% of the purified sample. 80% of experts indicated a lack of disability-specific information within the obligatory further education programs. More than 90% of respondents agree that supplementation of such information is necessary (n=312). 227 persons did not yet participate in further education programs within this subject, however, 78% would gladly do so if given the opportunity (n=227). 59,4% of respondents (n=308) did not yet encounter questions from adult education institutions regarding the equal access of adults living with disabilities, 46,5% would consider this a difficulty.  84 persons (27%) formulated developmental suggestions regarding the subject within the framework of an open point.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.311

Refbacks

  • There are currently no refbacks.