Az érzelmi intelligencia és a személyiség faktorok kapcsolata a középvezetői kompetenciák szintjével

Tímea Sándor

Abstract


Manapság a vezetők hatékony kiválasztása kulcsfontosságú a szervezetek számára. Célom megvizsgálni, hogy a vezetői kompetencia eredményeket, hogyan jósolja be az érzelmi intelligencia szintje és a személyiség faktorok eredménye. A felmérés egy multinacionális vállalatnál zajlott, 40 fő középvezető részvételével. A vezetői kompetenciák felmérése 360°-os kérdőívvel, azérzelmi intelligencia mérése Bar-On féle EQ teszttel, a személyiség vizsgálata pedig Cattell 16 PF személyiségteszttel történt.  Az eredmények közül a magabiztosság és az éntudatosság a vezetői kompetenciaszint varianciájának 30,5%-t magyarázza, a kísérletező személyiségfaktor pedig a vezetői kompetenciaszint varianciájának 15,5%-át magyarázza szignifikánsan. Ezen eredmények megerősítik azt az elképzelést, hogy érdemes a kiválasztási folyamat alkalmával a személyiség és az érzelmi intelligencia mérésére koncentrálni, mivel azokból lehet bizonyos szinten következtetni arra, hogy valaki jó vezető lesz-e a jövőben.

Selecting the leaders effectively is a key issue for the organizations in our days. I aim to examine how the leader competence results are predicted by the level of the emotional intelligence and the results of the personality factors. The survey was conducted within a multinational company, with the participation of 40 mid-level leaders. Leadership competences were tested with the 360° query, emotional intelligence with Bar-On’s EQ test and personality with Cattell’s 16 PF personality test. Of the results, self-confidence and self-consciousness account for 30.5 percent of the variance of leadership competence level, while the experimenting personality factor accounts significantly for 15.5 percent of the variance of leadership competence level. These results strengthen the opinion that it is worth focusing at the measurement of personality and emotional intelligence during the selection process because these factors allow us to predict whether someone will be a good leader in the future.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.273

Refbacks

  • There are currently no refbacks.