Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2018): 16. szám A munkapszichológia jövője Abstract   HTML   PDF
Sándor Klein
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A munkavállalói elkötelezettség növelésének hatása és lehetőségei Abstract   HTML   PDF
Anna Szabó
 
Vol 4, No 4 (2017): 15. szám A nemzetközi felnőttoktatási politika változása és az UNESCO Abstract   PDF   HTML
Zoltán Loboda
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A népesség kulturáltsági színvonalának változásai 2025-ig Abstract   HTML   PDF
Gábor Koncz
 
Vol 8, No 2 (2021): 29. szám A népesség munkaeőpiaci aktivitásának jellemzői Abstract   PDF   HTML
László Zachár
 
Vol 7, No 4 (2020): 27. szám A pandémiás helyzet hatása az oktatásra a Debreceni Egyetemen Abstract   HTML   PDF
József Szabó, András Buda, Gábor Erdei
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám A Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem konzorciumának legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2. B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projektben Abstract   PDF
Márta Font, Ildikó Jelenszkyné Fábián
 
Vol 4, No 4 (2017): 15. szám A pedagógia és az andragógia határán Abstract   PDF   HTML
Gizella Cserné Adermann
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A pedagógus etikai kódexek ismertsége, elfogadottsága, használhatósága – kutatás Abstract   HTML   PDF
Béla Melegh
 
Vol 7, No 3 (2020): 26. szám A pedagógus kiégés jelenségének vizsgálata Abstract   HTML   PDF
Anna Kricsfalussy
 
Vol 5, No 1 (2018): 16. szám A pedagógus minősítési rendszer a jogszabályi változások tükrében (2013-2017) Abstract   HTML   PDF
Erika Katalin Lunczer
 
Vol 5, No 2 (2018): 17. szám A pedagógus minősítési rendszer – a pedagógusok elvárásai és tapasztalatai Abstract   HTML   PDF
Erika Katalin Lunczer
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám A pedagógus személyiségének hatása és mediátori szerepe a nevelési tanácsadásban – a vezetői attitűd jelentősége Abstract   PDF
Zsuzsanna Kissné Gaál
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám A pedagógusok körében megjelenő stressz, pszichoterror és kiégés jelensége; prevenciós és kezelési lehetőségek a köznevelési intézményben Abstract   PDF   HTML
Dóra Szelezsánné Egyed
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám A pedagógus-továbbképzés megítéléséről Abstract   PDF
Krisztina Nagy
 
Vol 3, No 6 (2016): 11. szám A strong token of interest for an excellent book about Life Long Learning Abstract   HTML   PDF
Marc Goossens
 
Vol 5, No 3 (2018): 18. szám A szakképzés vonzerejének növelése Abstract   PDF   HTML
Zoltán Balázs Varga
 
Vol 7, No 1 (2020): 24. szám A szakképzésben tanulók jövőképe – a család mint befolyásoló tényező szerepe Abstract   PDF   HTML
Zsuzsanna Marton
 
Vol 5, No 3 (2018): 18. szám A szakképzési iskolaszerkezet negyedszázada Abstract   PDF   HTML
József Palotás
 
Vol 6, No 1 (2019): 20. szám A szakmai kompetenciafejlesztés hatása a vezetői kompetenciák fejlődésére Abstract   PDF   HTML
Tímea Sándor
 
Vol 6, No 2 (2019): 21. szám A szakmai pedagógusok (pedagógusi) pálya elhagyásának vizsgálata több dimenzióban Abstract   PDF   HTML
Anett Bán Bacsa
 
Vol 6, No 3 (2019): 22. szám A szakmai pedagógusok (pedagógusi) pálya elhagyásának vizsgálata több dimenzióban 2. Abstract   PDF   HTML
Anetta Bacsa-Bán
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A szaktanácsadás szakszerűsége Abstract   PDF   HTML
András Ménes
 
Vol 2, No 2 (2015): 3. szám A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a köznevelésben Abstract   PDF
Melinda Orbán Éva Herczeghné
 
Vol 4, No 3 (2017): 14. szám A szervezeti tanulás új aspektusai a generációk tükrében Abstract   HTML   PDF
Szilvia Lakner
 
Vol 6, No 3 (2019): 22. szám A szülői-pedagógusi attitűd és a tanulói nértékelés, személyiségfejlődés összefüggéseinek vizsgálata szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók körében Abstract   PDF   HTML
Judit Bednárik
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A tanár alakja a magyar irodalom történetében Abstract   PDF   HTML
László Bengi
 
Vol 7, No 3 (2020): 26. szám A tantermi és online oktatás összehasonlító elemzése Abstract   HTML   PDF
Ágnes Proháczik
 
Vol 4, No 3 (2017): 14. szám A tanulás hatásai a felnőttek mentális jóllétére mért adatok alapján Abstract   HTML   PDF
Mária Kispálné Horváth
 
Vol 6, No 3 (2019): 22. szám A tanulási célú ingázás gazdasági okainak és hatásainak vizsgálata… Abstract   PDF   HTML
Judit Langerné Buchwald, György Muity
 
Vol 4, No 4 (2017): 15. szám A tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés hatása a felnőttkori tanulás minőségére Abstract   PDF   HTML
Éva Farkas
 
Vol 7, No 4 (2020): 27. szám A tanulási folyamat időbeli eloszlásának és eredményességének vizsgálata a kalkulustanulásban Abstract   HTML   PDF
Szabolcs Berezvai, Tibor Oláh, Zsófia Pálya, Bence Sipos, Brigitta Szilágyi
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A tanulóképesség határai és csatornái - a szociális determináció Abstract   PDF   HTML
Mária Kraiciné Szokoly
 
Vol 7, No 1 (2020): 24. szám A társadalmi struktúra és az oktatás összefüggései a sportiskolák rendszerében Abstract   PDF   HTML
Karolina Eszter Kovács
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A társas tanulási képességek neurofiziológiai alapjai Abstract   PDF   HTML
József Topál
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A Természetes pedagógiáról dióhéjban: A kulturális tudás hálójában Abstract   PDF   HTML
Júlia Baross, Ildikó Király
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A tervezhetetlen pályafutás. Careering és pályaválasztási döntés Abstract   HTML   PDF
Bors Tibor Borbely-Pecze
 
Vol 6, No 3 (2019): 22. szám A tudásalapú gazdaság regionális kihívásai a szakképzésben Abstract   PDF   HTML
Tamás Soós
 
Vol 5, No 1 (2018): 16. szám A tudásmenedzsment új kihívásai – az egyéni és szervezeti tudás mozgósítása coaching szemlélettel Abstract   HTML   PDF
Szilvia Lakner
 
Vol 6, No 1 (2019): 20. szám A vizuális enthüméma metaforikus ábrázolásmódja Abstract   PDF   HTML
Eszter Deli, Gabriella Németh
 
Vol 5, No 3 (2018): 18. szám A XXI. század szakképzése, mint a magyar gazdaság egyik kitörési pontja Abstract   PDF   HTML
Gábor Gablini
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A „finn csodáról” Abstract   HTML   PDF
Dalma Juhász
 
Vol 5, No 1 (2018): 16. szám A „vasúti tanfolyam” története mint a vasúti felnőttképzés első intézményesült formája Abstract   HTML   PDF
Csaba Sándor Horváth
 
Vol 7, No 4 (2020): 27. szám Adatértelmezés és –kommunikáció tanítása a szakképzésben és a felsőoktatásban Abstract   HTML   PDF
Éva Szalma
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám Adult Education in an Interconnected World – Felnőttoktatás az egymással összekapcsolódó világban Abstract   PDF
Balázs Németh
 
Vol 5, No 4 (2018): 19. szám After the EDEN Genova 2018 Conference - Suggesting a new relevance fronteer Abstract   PDF   HTML
Claudio Dondi
 
Vol 6, No 4 (2019): 23. szám Agile Approach in Higher Education - A collaborative research project report Abstract   PDF   HTML
Judit Mihalik
 
Vol 7, No 2 (2020): 25. szám Aims for, and access to, career development Abstract   PDF   HTML
John McCarthy, Bors Pecze
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám Alternatívák a 2050-es évekre A technikai fejlődés hatása a társadalomra A 2050-re kialakított alternatívák… Abstract   HTML   PDF
Attiláné Tóth
 
Vol 2, No 1 (2015): 2. szám Always-on in Higher Education – Embedded Use of Mobile Technologies at BME Abstract   PDF
Judit Remenyi
 
51 - 100 of 362 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>