Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám A tanuló felnőtt Abstract   PDF
Béla Krisztián
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám A diákok mindennapjai, a tanulói munkaterhek vizsgálata az érettségi előtti és utáni 2-2 évfolyamon Abstract   PDF
Gyöngyi Dobozy
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám A felnőttképzésről három generáció szempontjából Abstract   PDF   HTML
Kata Koller
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A generáció váltás forradalma Abstract   HTML   PDF
Lajos Besenyei
 
Vol 2, No 4 (2015): 5. szám A gyakorlati képzés a szakképzésben Abstract   PDF
Sándorné Mihucz
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám A hallgatói teljesítmény és a képzési elégedettség összefüggésének empirikus vizsgálata Abstract   PDF   HTML
Éva Lőrincz
 
Vol 2, No 4 (2015): 5. szám A hatékony és eredményes vezető (kutatás, felmérés, elemzés) Abstract   PDF
Gyöngyi Cseh
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám A hátrányos helyzetűek foglalkoztatási nehézségei Abstract   PDF
Gyula László
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám A hosszú élet (longevity) perspektívái Abstract   PDF   HTML
Zsigmond Lovretity
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A képzettség és a foglalkozás közötti kongruenciával/inkongruenciával kapcsolatos megközelítések Abstract   PDF   HTML
Károly Zerényi
 
Vol 3, No 1 (2016): 6. szám A konfliktuskezelés vizsgálata egy általános iskolában Abstract   PDF
Tiborné Hadházy
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám A közfoglalkoztatás intézményi alakulása 2015-ben Abstract   PDF   HTML
József Bagó
 
Vol 2, No 2 (2015): 3. szám A közfoglalkoztatottak képzése Abstract   PDF
József Bagó
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám A köznevelési törvény módosításainak hatása a pedagógus „burnout”-ra Abstract   PDF
József Tisóczki
 
Vol 3, No 1 (2016): 6. szám A kulturális szektor foglalkoztatási sajátosságai az Európai Unióban a 2008–2014 közötti időszakban Abstract   PDF
Ákos Tóth
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A láthatatlan andragógusok Abstract   HTML   PDF
András Ménes
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A leadership vizsgálata magyarországi sportegyesületeknél Abstract   PDF   HTML
Károly Varga
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A Likert-skála adta lehetőségek és korlátok Abstract   HTML   PDF
Károly Zerényi
 
Vol 2, No 1 (2015): 2. szám A Mission Impossible? Learning the Logic of Space with Impossible Figures in Experience-Based Mathematics Education Abstract   PDF
Koskimaa Raine, Kristof Fenyvesi
 
Vol 2, No 2 (2015): 3. szám A munka világának online kommunikációs kérdései Abstract   PDF
Zoltán Szűts
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó szakképzés Abstract   PDF
Barbara Kissné Szigetvári
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A munkavállalói elkötelezettség növelésének hatása és lehetőségei Abstract   HTML   PDF
Anna Szabó
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A népesség kulturáltsági színvonalának változásai 2025-ig Abstract   HTML   PDF
Gábor Koncz
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám A Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem konzorciumának legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2. B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projektben Abstract   PDF
Márta Font, Ildikó Jelenszkyné Fábián
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A pedagógus etikai kódexek ismertsége, elfogadottsága, használhatósága – kutatás Abstract   HTML   PDF
Béla Melegh
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám A pedagógus személyiségének hatása és mediátori szerepe a nevelési tanácsadásban – a vezetői attitűd jelentősége Abstract   PDF
Zsuzsanna Kissné Gaál
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám A pedagógusok körében megjelenő stressz, pszichoterror és kiégés jelensége; prevenciós és kezelési lehetőségek a köznevelési intézményben Abstract   PDF   HTML
Dóra Szelezsánné Egyed
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám A pedagógus-továbbképzés megítéléséről Abstract   PDF
Krisztina Nagy
 
Vol 3, No 6 (2016): 11. szám A strong token of interest for an excellent book about Life Long Learning Abstract   HTML   PDF
Marc Goossens
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A szaktanácsadás szakszerűsége Abstract   PDF   HTML
András Ménes
 
Vol 2, No 2 (2015): 3. szám A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a köznevelésben Abstract   PDF
Melinda Orbán Éva Herczeghné
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A tanár alakja a magyar irodalom történetében Abstract   PDF   HTML
László Bengi
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A tanulóképesség határai és csatornái - a szociális determináció Abstract   PDF   HTML
Mária Kraiciné Szokoly
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A társas tanulási képességek neurofiziológiai alapjai Abstract   PDF   HTML
József Topál
 
Vol 4, No 1 (2017): 12. szám A Természetes pedagógiáról dióhéjban: A kulturális tudás hálójában Abstract   PDF   HTML
Júlia Baross, Ildikó Király
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A tervezhetetlen pályafutás. Careering és pályaválasztási döntés Abstract   HTML   PDF
Bors Tibor Borbely-Pecze
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám A „finn csodáról” Abstract   HTML   PDF
Dalma Juhász
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám Adult Education in an Interconnected World – Felnőttoktatás az egymással összekapcsolódó világban Abstract   PDF
Balázs Németh
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám Alternatívák a 2050-es évekre A technikai fejlődés hatása a társadalomra A 2050-re kialakított alternatívák… Abstract   HTML   PDF
Attiláné Tóth
 
Vol 2, No 1 (2015): 2. szám Always-on in Higher Education – Embedded Use of Mobile Technologies at BME Abstract   PDF
Judit Remenyi
 
Vol 2, No 3 (2015): 4. szám Az átalakuló szakképzés és a munkaerőpiac kereslet-kínálati folyamatai Észak-Magyarországon Abstract   PDF
Tamás Sós
 
Vol 3, No 5 (2016): 10. szám Az átlagos tanulmányi eredménytől felfelé és lefelé eltérő képességű 12. évfolyamos közgazdasági szakmacsoportos tanulók hétköznapjai, és az általuk teljesített verseny-, érettségi-, és továbbtanulási eredmények bemutatása Abstract   PDF   HTML
Gyöngyi Dobozy
 
Vol 2, No 2 (2015): 3. szám Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata Abstract   PDF
Zsuzsanna Babos
 
Vol 3, No 1 (2016): 6. szám Az emberi jogok szerepe a munkajog általános zsinórmércéinek értelmezésében Abstract   PDF
Lénárd Sándor
 
Vol 3, No 1 (2016): 6. szám Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az alapfokú művészeti iskolában – tekintettel a zeneoktatásra Abstract   PDF
Zsuzsanna Vadász
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám Az iskolaprofil kialakításának kérdései Abstract   PDF
Marianna Sipos-Kovács
 
Vol 2, No 4 (2015): 5. szám Az izlandi, a romániai és a magyarországi zeneoktatás egyes elemeinek összehasonlító elemzése és ezek hatása a zenei kultúrára  Abstract   PDF
Aladár Szentkirályi
 
Vol 3, No 3 (2016): 8. szám Az oktatás gazdasági értékei Abstract   PDF
Katalin Nagy
 
Vol 1, No 1 (2014): 1. szám Az Opus et Educatio szakmai küldetése Details   PDF
András Benedek
 
Vol 3, No 4 (2016): 9. szám Az új infokommunikációs eszközök és közösségek várható elterjedése a felsőszintű oktatásban Abstract   HTML   PDF
Eszter Monda
 
1 - 50 of 161 Items 1 2 3 4 > >>