Editorial Staff

Benedek András, főszerkesztő opus@eik.bme.hu

Heszler András, szerkesztőségi titkár

Horváth Cz. János, szerkesztő

Vedovatti Anildo, szerkesztő