A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás összefüggései a szakmai tanárképzés szempontjából

Authors

  • András Benedek

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.556

Abstract

2022 közepére körvonalazódott, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) Szakképzési Kollégiuma (SZK) közreműködik az „Esélyek és kihívások – SNI és BTMN tanulók a szakképzésben” konferencia előkészítésében. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Budapesti Gépészeti Centrum Öveges József Technikum és Szakképző Iskola által szervezett 2023. április 21-i rendezvény célja a szakképzésben részt vevő atipikus fejlődésű – sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel élő (BTMN) – tanulók sikeres szakma szerzésének és munkaerő-piaci megfelelésének, esélyeinek elősegítése volt. A konferencia lehetőséget kívánt adni arra, hogy az irányító szervek képviselői, a területen dolgozó szakemberek (a szakképzési intézmények és a duális képzőhelyek oktatói, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, illetve az érintettek (tanulók és szüleik) megosszák egymással a témában releváns információkat, tapasztalataikat és jó gyakorlataikat, kiépüljenek kölcsönösen előnyös kapcsolatok, valamint javaslatok, ajánlások fogalmazódjanak meg. A szervezők az alapos előkészítő munka keretében előzetes felmérésre is vállalkoztak, mely alapján a legnagyobb arányban az alábbi két téma feldolgozása iránt mutatkozott igény: (1) Az intézmények és a duális partnerek oktatóinak felkészülése az SNI, BTMN tanulókkal való eredményes foglalkozásra. (2) Együttműködés az oktatók és a célcsoport speciális támogatását végző gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok között.

Author Biography

András Benedek

Főszerkesztő, professzor a Budapesti Műszaki Egyetemen. Több mint 150 írást publikált emberi erőforrások témában.

Published

2023-08-30

Issue

Section

Tanulmányok