Cégkultúra, vezetői személyiség, HR szervezet és a vállalati CSR tevékenység: I. Elméleti alapok

Szilvia Módosné Szalai, Szonja Jenei

Abstract


Kutatásunk célja a vállalati társadalmi felelősségvállalást befolyásoló tényezők hatásainak elemzése. Kvantitatív vizsgálatot folytattunk, melynek megalapozása során a vezetői személyiség, a vállalati kultúra és a humán menedzsment működési sajátosságait elemeztük. A kutatás 2020 őszén zajlott Magyarországon. Vállalati vezetők és HR szakemberek töltötték ki kérdőívünket, számítógéppel támogatott adatgyűjtést végeztünk. A kapott 37 választ a kismintára érvényes statisztikai szabályok szerint elemeztük. Eredményeinket a COVID-19 járvány hatásai befolyásolták, a vállalati CSR tevékenység a recesszió hatására háttérbe szorult, de a vezetők attitűdje nem változott, csak a lehetőségek szűkültek.

 

Corporate Culture, Management Personality, HR Organization and Corporate CSR Activities I.

 

Our research aims to analyze the effects of factors influencing corporate social responsibility. We conducted a quantitative study, in the course of which we explored the operational characteristics of the managerial personality, the corporate culture and human resource management. The research took place in the autumn of 2020 in Hungary. Company executives and HR professionals completed our questionnaires, and we conducted computer-assisted data collection. The 37 responses received were analyzed according to the statistical rules applicable to the small sample. Our results were affected by the effects of the COVID-19 epidemic. Corporate CSR activity was pushed into the background due to the recession, but the attitude of managers did not change, only the opportunities narrowed.

 Keywords: social responsibility, managerial personality, HR activity, corporate culture


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.440

Refbacks

  • There are currently no refbacks.