A népesség munkaeőpiaci aktivitásának jellemzői

László Zachár

Abstract


A tanulmány a szak- és felnőttképzésben dolgozó szakemberek számára – elsősorban az oktatás és szakképzés társadalmi hasznossága/hasznosulása iránt érdeklődőknek – kívánja bemutatni a problémakör egyik vetületét: az iskolai/szakmai végzettség és a munkaerőpiaci eredményesség összefüggéseit. A vizsgálat célcsoportja a 15–64 éves, munkavállalási korú népesség, tekintettel arra, hogy a teljes foglalkoztatás társadalmi célja közvetlenül erre a korosztályra tűzhető ki. A vizsgálat időszaka a 2001 és 2019 közötti évek, melynek praktikus oka az, hogy a nyilvánosan hozzáférhető KSH adatbázis erre az időszakra tartalmazott a munkavállalási korú népességre vonatkozó adatokat.

 

A vizsgálat áttekinti, illetve elemzi

  • az emberi erőforrás társadalmi-gazdasági szerepével kapcsolatos elméleteket;
  • a népesség iskolai végzettség szerinti alakulását iskolafokonként (alap-, közép- és felsőfok) – és a legmagasabb iskolai végzettség szerint

     (befejezett és befejezetlen általános iskola, középfokú szakképzettség érettségi nélkül, érettségi szakmai képzettséggel vagy anélkül, főiskola v. alapszak, egyetem v. mesterszak);

  • a végzett tanulói létszámok alakulását iskolafokok szerint;
  • a népesség iskolai végzettség szerinti, főbb munkaerőpiaci jellemzőinek alakulását      

        (a gazdasági aktivitásnak, a foglalkoztatásnak, a munkanélküliségnek a száma és aránya).

 

A vizsgálat eredményei alapján a közlemény következtetéseket, valamint javaslatokat fogalmaz meg.

 

The goal of our research to show the development of the schooling and the professional qualifications in the last twenty years (2001-2019), and their effect the position change of population at the labour market.

We chose the working-age population (15-64 years) as the social goal of full employment can be achieved for the working-age population.

In the frame of the research first, we have made a short overview about labour market theories and about viewpoints.

After that we analyzed the development of the number and proportion of population groups by different school types and school levels. In the second part of research we have examine the labour market activity of the different schooling groups, namely economically activity, the employment and the unemployment by number and by rate. In the all analyse we have show the datas of processes and start- and end-points.

On the basis of the research results we had draw conclusions and proposals.

Between conclusions are trend-type, too, which are valid for a long-time distance.

 

In the present summary we show shortly the theoretical background, the causes and goals of the research, the change of work-age population by the schooling qualifications, and the change of labour market activity in economically activity and employment  by numbers and rates. From the results we stress the economic activity proportions by the different schooling qualifications groups as their values are permanent and are characteristic to the group.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.439

Refbacks

  • There are currently no refbacks.