A digitális kor kihívásai és a vizuális média jelenléte a köznevelésben

Mária Jaskóné dr. Gácsi

Abstract


Absztrakt

 

Ismeretes tény, hogy napjainkban elterjedtek a különféle digitális eszközök, egy okostelefon általában a szerényebb anyagi helyzetben élő családokban is megtalálható. Hallhatjuk, hogy a mai gyermekek digitális bennszülöttek, ez a környezet természetes számukra.

Ennek ellenére nem terjedt el a köznevelésben az e-learning, a digitális oktatás vagy a multimédián alapuló tanítás. Mit jelent a digitális oktatás és az elektronikus eszközök használata a tanulás szempontjából? Jelen írásomban igyekszem feltárni ennek okait. Elsőként a tanítási-tanulási folyamatról szóló néhány fontos elméletet tekintek át, majd az elektronikus tanulási környezet jellemzőit veszem sorra. Foglalkozom a pedagógusok és a diákok kompetenciáival, felkészültségével. Megítélésem szerint, a hiányosságok forrásainak megnevezése erről való gondolkodás elengedhetetlen a fejlesztés szempontjából.

 

Kulcsszavak: digitális oktatás, média, elektronikus tanulási környezet

 

THE CHALLENGES OF THE DIGITAL AGE AND THE PRESENCE OF VISUAL MEDIA IN PUBLIC EDUCATION

 

Abstract

 

It is a known fact that various digital devices are prevalent nowadays, a smartphone is usually found in families living in a more modest financial situation. We can hear that today’s children are digital natives, this environment is natural to them.

Nevertheless, e-learning, digital education, or multimedia-based education are not widespread in public education. What does digital education and the use of electronic tools for learning mean? In this writing, I try to explore the reasons for this. I first review some important theories about the teaching-learning process and then list the characteristics of an e-learning environment. I deal with the competencies and readiness of teachers and students. In my view, naming the sources of deficiencies and thinking about it is essential for development.

 

Keywords: e-learning, digital education, media, e-learning environment

 


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.437

Refbacks

  • There are currently no refbacks.