A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében

Ildikó Csapó, Ádám Kovács, Imrich Antalik, Péter Karácsony, József Poór

Abstract


Az elmúlt években a technológia fejlődése jelentős mértékben felgyorsult, melynek hatására jelentős átalakuláson ment keresztül a magyarországi munkaerőpiac. A jelzett változásokat egyszerre több tényező is befolyásolja és határozza meg. Így többek között érdemes utalni az új technológiák terjedésére, az elvándorlásra, a demográfiai tényezőkre és a napjainkat jelentős mértékben befolyásoló pandémiára. Kutatásunk során a járvány kirobbanása előtti évben vizsgáltuk a munkaerőpiaci változások irányát, a fluktuáció kialakulását és okait. Elemeztük, hogy a vizsgált vállalatok és intézmények válaszai alapján milyen kormányzati intézkedések segítik a munkaerőpiacokon kialakult problémák és feszültségek megoldását. Azt is vizsgáltuk, hogy milyen hatékonyságjavító és robotizációt célzó programokat terveznek vagy már vezettek be a válaszadó szervezetek. Tanulmányunkban nem vizsgáljuk a pandéma hatásait csak általános megállapításokat teszünk azzal kapcsolatban.

In recent years, the development of technology has accelerated significantly, as a result of which the Hungarian labour market has undergone a significant transformation. The indicated changes are influenced and determined by several factors at the same time. It is worth mentioning, among other things, the spread of new technologies, outflow, demographic factors and the pandemic that has a significant impact on our everyday life. In the course of our research, in the year before the outbreak of the epidemic, we examined the direction of changes in the labour market, the development and causes of turnover. Based on the responses of the surveyed companies and institutions we analyzed what government measures help to solve the problems and tensions in the labour market. We also examined what efficiency improvement and robotization programs are being planned or have already been implemented by the respondent organizations. In our study, we do not examine the effects of the pandemic, we only make general statements about it.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.407

Refbacks

  • There are currently no refbacks.