A felsőoktatás digitális oktatási kultúrájának korrajza szakértői interjúk alapján

László Hülber, Adrienn Papp-Danka, Ida Dringó-Horváth

Abstract


Az IKT eszközök a paradigmaváltás ígéretét sugallják a nevelés területén is, de komplex kihívást teremtenek azáltal, hogy nemcsak az oktatás folyamatát támogatják, hanem annak tárgyává is váltak. A technológia oktatásba való integrációja nem az elvárt eredményességgel valósul meg, kényszerítő hatású érvényesülése sokszor rossz módszertani gyakorlatot eredményez. Kutatásunkban az ország 24 elismert oktatásinformatikai, felsőoktatáspedagógiai szakértőjével készítettünk interjút azzal a céllal, hogy a felsőoktatás digitális oktatási kultúrájának jelenlegi helyzetét bemutassuk, egyfajta korlenyomatot biztosítva. Az interjúkérdések a módszertan, az önfejlesztés és a digitális oktatási kultúra értékelése tématerületek köré szerveződtek. A kapott válaszokat kvalitatív módszerrel dolgoztuk fel és a leírt szövegeket a tartalomelemzés szabályai szerint kódoltuk. Az eredmények bemutatása során a szakértői véleményeket szintetizáltuk, mert így kívánjuk segíteni a felsőoktatásban dolgozók módszertani kultúrájának formálását, tévképzeteik eloszlatását a pandémia által bevezetett kötelező digitális oktatás kihívásokkal teli időszakában.

While ICT tools are promising a paradigm shift in education, they are 
also presenting a complex challenge by being not only an aid to the 
process of education but also the subject of it. The integration of 
technology into education has not been bringing the expected success, 
and when implemented by force, they often result in poor methodological 
practice. In our study, we interviewed 24 renowned experts in 
educational informatics and higher education pedagogy in Hungary in 
order to acquire and present a picture of the current state of digital 
educational culture in higher education. The interview questions are 
centered around the topics of methodology, self-improvement, and the 
evaluation of digital educational culture. Responses were processed 
qualitatively and transcripts were coded according to the standard rules 
of content analysis. In the discussion of the results, answers were 
synthesized, because our aim is to shape the methodological culture of 
teachers in higher education and to dispel their misconceptions in this 
challenging period of compulsory digital education forced upon them by 
the pandemic.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.