A pedagógus kiégés jelenségének vizsgálata

Anna Kricsfalussy

Abstract


Napjainkban számos változás érintette, érinti a szakképzés egészét, ami kihatással van a rendszerben dolgozó pedagógusokra is. Kutatásomban érdekelt, hogy a személyiségvonások (pl. empátia, kötelességtudat, nyitottság, elhivatottság), amelyek a pedagógusi pályára alkalmas (abb) á tesznek valakit, mennyiben játszanak szerepet a kiégési szintjét tekintve. Kérdőívcsomagomat 300, a szakképzésben dolgozó pedagógus munkatársam töltötte ki, mind a 44 szakképzési centrum érintve lett.

Tanulmányomban bemutatom a kiégés (burnout) szindrómát, ezen belül a pedagógus kiégés jelenségét, majd pedig a vizsgálataimat és eredményeimet összegzem. Kutatásom hipotéziseinek eredményeit és a statisztikai mutatóit összevetem a korábbi eredményekkel, majd pedig a pedagógus burnout prevenciójának lehetőségeit, és a lehetséges megoldási utakat veszem számba.

Munkámban kiemelem azokat a pontokat ahonnan még visszafordítható a kiégés folyamata, és bemutatok a preventív stresszmenedzsment modelljén keresztül több intervenciós módszert.

 

Nowadays, many changes have affected, act on the whole of vocational training, which also impact the teachers working in the system. In my research, I am interested in the extent to which personality traits (eg empathy, duty, openness, dedication) that make a person fit into the teaching profession play a role in their burnout. My questionnaire package was completed by 300 of my vocational training teacher staff and all 44 centers of vocational training were affected.

In my study, I present burnout syndrome, including the phenomenon of teacher burnout, and then summarize my research and results. I compare the results of my research hypotheses and statistical indicators with previous results, then consider the possibilities of teacher burnout prevention and possible solutions.

In my work, I highlight the points from which the burnout process can be reversed and introduce several intervention methods through the preventive stress management model. 


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.392

Refbacks

  • There are currently no refbacks.