A szakképzésben tanulók jövőképe – a család mint befolyásoló tényező szerepe

Zsuzsanna Marton

Abstract


Az emberi elme egyik sajátossága a jövőről való gondolkodás, melynek kontextusa életkoronként, életszakaszonként változik. A jövővel kapcsolatos gondolatok főként a jövőbeni célokra, preferenciákra és azok stratégiai megvalósítására terjednek ki. Az egyén lélektani fejlődését tekintve a serdülőkor az az időszak az emberek életében, amikor már előtérbe kerülnek a felnőtt életformával kapcsolatos, jövőképet nagyobb mértékben meghatározó (stratégiai fontosságú) döntések.

A jövőképvizsgálat szempontjából a fiatal serdülők egyik speciális szegmensét képezik a szakképzésben tanuló diákok, ugyanis ők középiskola-választásukkal egy lépéssel közelebb kerülnek a felnőtté váláshoz, a munka világához, mint más egykorú társaik. Jelen tanulmány a szakképzésbe bekapcsolódó fiatalok jövő-orientációját vizsgálja különös tekintettel a család szocio-demográfiai hátterének szempontjaira.

Thinking about the future is a unique attribute of the human mind, whose context changes by ages or lifecycles. Future thoughts mainly focus on future goals, preferences and their strategic implementation. From the psychological development’s point of view, the adolescence can be considered a determining life period of people, when strategic decisions related to adulthood get priority.

Regarding future studies, students in vocational education form a form a special segment of the young adolescents; hence, they got one step closer to adulthood and work than their contemporaries. This study aims to analyse the future orientation of vocational school students with special focus on the family and its socio-demographic background.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.369

Refbacks

  • There are currently no refbacks.