Korszerű eszközök és módszerek a digitális nemzedék körében

Brigitta Balázs

Abstract


A XXI. században a digitális készségek, kompetenciák elengedhetetlen feltételek a munka világában, így az iskolapadból kilépő diákoknak, - amellett, hogy ez a tevékenység már mindennapi készségszintjük-, tudatosan kell alkalmazni ezeket. A tanároknak nagy felelősségük,
hogy a digitális kompetenciákat fejlesszék, lépést tartsanak a virtuális világgal. A mai digitális korban csak a tankönyv alapú oktatás nem felel meg az elvárásoknak, olyan szintre emelkedett az információs és kommunikációs technológia fejlődése, hogy az az oktatás
nélkülözhetetlen része kellene, hogy legyen. A diákok nagy része rendelkezik okostelefonnal, internet-szolgáltatással, hisz ennek a generációnak a folytonos online kapcsolat alapfeltétel, így
az oktatás is rákényszerül, hogy reagáljon a változásokra. Digitális környezetben új megvilágításban jelennek meg a didaktikai alapelvek és feladatok, amelyek segítik tanulóközpontú tanítást.

In the XXI. century digital skills and competency are necessary for most jobs so school leavers must use them consciously though it is their everyday routine. The teachers are the ones who are responsible for developing digital skills and keeping up with the virtual world. In this digital era the book-based education is not enough. The development of information and communication technology is so fast that it must be considered in education as well. Most students have smart phones, internet access, for them being online continuously is a must so
consequently education should react on these changes too. In this digital environment the didactic principles and tasks appear in a completely new context that support student- orientated teaching.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.368

Refbacks

  • There are currently no refbacks.