Tehetségmenedzsmenttel a versenyképességünk szolgálatában

Attila Zöldréti

Abstract


Magyarország évek óta magasabb GDP növekedést ér el, mint az EU28 átlaga és 2019-re az előrejelzések alapján már az EU legdinamikusabban fejlődő országává vált. Ez a növekedési többlet a fokozatos gazdasági felzárkózásunk garanciája. A tanulmány rangos nemzetközi források felhasználásával rámutat arra, hogy ma a versenyszférában szabályos harc folyik a tehetségekért, mert a humán erőforrás, különösen a magas humán potenciával rendelkező tehetségek motiváltsága és teljesítménye közvetlenül hat a vállalatok és azon keresztül az ország versenyképességére. 53 hazai vállalkozásra kiterjedő 18 témakört érintő, a jelenlegi helyzet gyakorlat oldaláról történő feltérképezése érdekében elvégzett kérdőíves felmérés eredményei azt mutatják, hogy a hazai KKV szektor a közvetlen szakmai tanácsadás és képzés típusú támogatást előrébb rangsorolja ezen a területen a pénzügyi támogatásnál. A szerző kiemeli, hogy a növekedési többlet fenntartása és a teljes versenyképességi fordulat elérése érdekében hazánkban is el kell érni, hogy a tehetségmenedzsment segítségével elérhető teljesítménytöbblet eredményeként erősödjön a KKV szektor versenyképessége és innovatív ereje, hozzájárulva ezzel az innovatív gazdaság fejlődéséhez.

 

For the recent years, Hungary had been achieving higher growth in the GDP than the average of the EU28, and according to some predictions, by 2019 it became the most dynamically developing country of the EU. This excess growth is the warrantee of our gradual economic catch-up. By using acknowledged international sources, the study presents the fact that real fight is going on for the talented people in the business sector because human resources, especially the motivation and performance of the talented ones with high human potentials, have a direct impact on the competitiveness of the companies and through them, of the country. The results of the query survey that involved 53 domestic enterprises and 18 topics and was made to map the practical aspects of the  current situation show that the SME sector ranks direct professional consultation and training-like support higher than financial support. The author emphasizes the fact that in order to maintain the excess growth and the achieve the total competitiveness turn, the competitiveness and the innovative power of the domestic SME sector must be strengthened by the excess performance achievable by talent management, contributing by this to the development of the innovative economy.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.365

Refbacks

  • There are currently no refbacks.