Tanító- és tanárszakos hallgatók elképzelései IKT-eszközök használatáról az oktatásban

Anita Lanszki, Boglárka Faragó

Abstract


Az IKT-eszközök folyamatosan változó világában napjaink fontos oktatáspolitikai célkitűzése, hogy a tanulás formális gyakorlatába is beépüljenek digitális alkalmazások és ezek használatához kötődő új módszerek. Ehhez azonban a most felsőoktatásban tanuló tanárszakos hallgatókat is fel kell készíteni arra, hogy ezen eszközöket relevánsan, motiváló, figyelemfelkeltő, és -fenntartó módon integrálják mindennapi oktatási gyakorlatukba. Kérdés azonban, vajon mennyire áll készen hazánk tanárképzése, hogy a köznevelésbe frissen kilépő tanárok megfeleljenek ezeknek az igényeknek? A tanulmányban bemutatott feltáró jellegű felmérésünk azt vizsgálja, hogy az általunk vizsgált, pedagógusképzésben részt vevő hallgatóknak milyen elképzeléseik vannak az IKT-eszközök tanórai integrációjával kapcsolatban. Emellett célunk volt annak feltérképezése, hogy a hallgatók jelenleg, a képzésben, milyen ismereteket sajátítanak el az IKT-eszközök oktatási alkalmazásával kapcsolatban. Vizsgálati személyeink tanárképzésében (n=38) és tanítóképzésben (n=16) részt vevő hallgatók voltak, akik nyílt végű kérdéseket tartalmazó kérdőívet töltöttek ki. Vizsgálatunk eredményei szerint a tanár- és tanítóképzésben részt vevő hallgatók egyaránt fontosnak és hasznosnak tartják az IKT-eszközök bevonását tanári munkájukba, ugyanakkor a hallgatók eszközhasználati, módszertani ismeretei eltérőek voltak, az IKT-eszközök tanórai integrációjával kapcsolatban kevésbé hangsúlyozták a tanulói tevékenykedtetés fontosságát. Tanulmányunk végén egy olyan rendszerfejlesztési javaslatot fogalmazunk meg, mely arra irányul, hogy hogyan lehet a tanár- és tanítóképzésben egy olyan IKT-eszközök alkalmazásával kapcsolatos kurzust felépíteni, melynek tartalmi elemei a későbbi tanítási gyakorlat során hasznosíthatóvá válnak.

In an ever-changing world of ICT tools, it is an important educational policy objective to integrate digital applications and new methods of using them into formal learning practices. However, to be able to do this, students who are now in higher education need to be prepared to integrate these tools in their daily educational practice in a relevant, motivating, attention-grabbing and -sustaining way. The question is, however, how ready is the Hungarian teacher training to meet these needs of newly graduated teachers in public education? In our exploratory survey it was examined, what kind perceptions students in teacher training have regarding the integration of ICT tools in the classroom. In addition, our aim was to map out what students are currently learning at the universities about the use of ICT tools in education. Students in teacher training (n = 38) and primary teacher training (n = 16) completed a questionnaire containing open-ended questions. According to the results of our study, the involvement of ICT tools in their teaching is considered important and useful by students participating in teacher training, however, the students' knowledge of using tools and methodologies was different, and the importance of learner activities was less emphasized. At the end of our study, we will make a system development proposal to develop a course in the use of ICT tools in teacher and primary teacher training.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.