BENEDEK András

 

Tisztelt Olvasó!

 

Tavaly év végén az elmúlt öt éves tevékenységre visszatekintve ünnepelt szûk körben a szerkesztõség. A már megjelent 23 lapszámunk egyre komolyabb referenciával bír. Az Opus et Educatio szakmai körökben is elismert referált online folyóirattá vált. A menet közben történt és az online jellegbõl adódó technikai problémákra is választ adó OJS (Open Journal System) bevezetése eredményes volt, lapunk a nemzetközi sztenderdeknek megfelelõ technikai feltételek között mûködik. A kutatói referenciák és a hazai könyvtárakkal kialakult jó kapcsolat közleményeink dokumentációját elérhetõségét biztosítja.

Úgy véljük egy újabb fejlesztési küszöbhöz érkeztünk, mely szakasz ebben ez évben kezdõdik el. A megújuló Szerkesztõbizottságunk egy olyan fejlesztési program kialakítását tervezi, mely a nemzetközi online folyóiratokkal szemben támasztott minõsítési követelmények teljesítését kívánja a következõ néhány évben elérhetõvé tenni. Ezzel nem titkolt célunk, hogy az oktatás és szakképzés, valamint a munka világa kérdéseivel kutatási és innovációs szempontból foglalkozó szakemberek számára kívánjunk angol és magyar nyelven publikálási lehetõségeket biztosítani.

Törekvéseink érzékelhetõek már a 2020/1-es számunkban is. A Tanulmányok rovatban három tanulmány olyan a szakmai érdeklõdés fókuszában álló témákkal foglalkozik melyekben a stratégiai váltási és az innovációs folyamatok jól érzékelhetõ módon szemléltethetõek.

A kitekintés és a tágabb orientáció szakmai igényét fejezi ki azt is, hogy az új címmel jelentkezõ A munka világából rovatunkban változatlanul kiemelten foglalkozunk az oktatás és gazdaság viszonyával, valamint a hazai foglalkoztatás innovációs jelenségeivel. Eredetileg vállalt célunk stratégiai jelentõségû, törekszünk arra, hogy fiatal kutatók, kiemelkedõ diplomamunkák és a doktori tanulmányaikban publikációra vállalkozó szerzõk elsõ írásainak is teret adjunk. Ezek az írások a szakmai szárnypróbálgatáshoz adnak lehetõséget. Az írások közös jellemzõje, hogy új kutatási témákkal való szembenézés, eszmélés produktumai, melyeket jó szívvel ajánlunk olvasóink figyelmébe. Végül minden számunkban törekszünk arra, hogy projektekrõl, külföldi tapasztalatokról, új és jelentõs publikációkról beszámoljuk és ezzel olvasóink figyelmét egy táguló szakmai horizont felé is orientáljuk.

Szakmai céljaink, törekvéseink támogatását kérve ajánljuk az Olvasó figyelmében a 2020. évi elsõ számunkat!

 

Benedek András

Opus et Educatio fõszerkesztõje

Refbacks

  • There are currently no refbacks.