A szülői-pedagógusi attitűd és a tanulói nértékelés, személyiségfejlődés összefüggéseinek vizsgálata szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók körében

Judit Bednárik

Abstract


Manapság egyre többet emlegetjük a közoktatásban, hogy milyen nagymértékben befolyásolja egy iskola sikerességét a vezető személye, a vezetés rátermettsége, kompetenciája, amely természetesen igaz is, azonban azt tapasztalom, hogy ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban feledkezünk meg arról, hogy az iskola legfontosabb és legértékesebb szegmense valójában a diákság. Szakgimnáziumi illetve szakközépiskolai tanárként, valamint osztályfőnökként mindig az ő érdekeiket tartottam szem előtt; az ő viselkedésüknek megfigyelését és megértését, lelki és intellektuális fejlődésük nyomon követését kiemelt feladatomnak érzem. Vizsgálatomban egy ún. panelvizsgálatnak a segítségével 30 szakgimnáziumi és 30 szakközépiskolai tanulót kérdeztem meg a következő témákról: a vizsgált tanuló önértékelése, a vizsgált tanuló tapasztalata saját szüleinek nevelői attitűdjéről, valamint a vizsgált tanuló élménye az általa leggyakrabban tapasztalt pedagógusi attitűdökről. Ezután a felmérés kiértékelését követően igyekeztem összefüggést keresni a szülői valamint pedagógusi attitűdök és a tanuló önértékelése között, azt remélve, hogy mérhető bizonyítékot kapok arra vonatkozóan, mely szülői illetve mely pedagógusi attitűdök befolyásolják kedvezően, és melyek befolyásolják negatívan a tanulók önértékelését. Ha ez valóban mérhető, akkor célzottabb nevelési módszereket alkalmazhatunk a tanulók motiválása, egészséges énképének kialakítása érdekében, valamint információkat gyűjthetünk arról, mely életkorban mely pedagógusi attitűdök hatnak leginkább pozitívan a tanulói önértékelésre, ami segítségül szolgálhat a lehető leghatékonyabb tanári kar megszervezésében, illetve a pedagógusok munkájának orientálásában.

These days, it is more and more often mentioned how strongly the person of the leader and the aptness and competence of the leadership influence the successfulness of the school in public education, and meanwhile we more and more often forget that the most important and most valuable segment of the school is in fact students. As a vocational school teacher, as well as a class-teacher, I have always focused on their interests, and have considered as a prime task to monitor and understand their behaviour and to follow their mental and intellectual development. In my examination, with the help of a so-called panel research, I asked 30 vocational secondary school students and 30 vocational technical school students about the following issues: self-evaluation of the examined student, the student’s experience on the educational attitudes of his/her own parents and the student’s experience on the teachers’ attitudes he/she meets the most often. After having the survey evaluated, I tried to find interconnections between the parents’ and the teachers’ attitudes and the student’s self-estimation, hoping that I would get a measurable proof of what attitudes have a positive influence on the students’ self-estimation and what have negative impacts. In case this is really measurable, we can apply more targeted educational methods to motivate the students and to develop a healthy self-image, and we can also gather information on the teachers’ attitudes exerting the most positive effects on the students’ self-estimation at the certain ages, which can help to organize the most effective teaching staff possible and the orientation of the teachers’ work.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.