A tanulási célú ingázás gazdasági okainak és hatásainak vizsgálata…

Judit Langerné Buchwald, György Muity

Abstract


Az oktatás nemzetközivé válásának hatására az egyes országok oktatási rendszerei globálisan versengő termékké váltak, így a nyugat-magyarországi régióban az osztrák oktatás a magyar konkurenciájává vált. A tanulási céllal Ausztriába ingázó magyar tanulók száma a 2000-es évektől kezdve emelkedést mutat, jelenleg meghaladja az 1000 főt. Az ingázó diákokkal és szüleikkel készített interjúk alapján megállapítható, hogy az osztrák iskoláztatással a szülők elsődleges célja a majdani ausztriai munkavállalás biztosítása, a gyerekek munkavállalással és letelepedéssel kapcsolatos tervei pedig egyértelműen Ausztriához kötődnek. Ennek munkaerőpiacra gyakorolt hatása vitathatatlan, ezért feltérképeztük a tanulási célú ingázás munkaerőpiaci és gazdasági hátterét, a vizsgált határmenti térségben megfigyelhető gazdasági megfontolásokat és motivációkat, amelyek a határ mindkét oldalán - rövid és hosszabb távon egyaránt - jelentős hatást gyakorolnak a vizsgált terület munkaerőpiaci folyamataira.

As a consequence of the internationalization of education, the educational systems of the certain countries have become globally competing products. Therefore, in the Western Hungarian region, Austrian education has become the competitor of Hungarian education. The number of the Hungarian students commuting to Austria with learning objectives has been increasing since the 2000’, for the moment it exceeds 1000. According to the interviews made with the commuting students and their parents, we can state that the parents’ main aim of sending their children to Austrian schools is to assure their future employment in Austria, and the children’s plans in terms of working and settling are very clearly connected to Austria. This has an indisputable effect on the labour market, therefore we investigated the

labour market and economic background of learning-aimed commuting as well as the economic considerations and motivations present in the examined frontier region that exert considerable impacts – both in the short and the long run – on the labour market processes of the examined region on both sides of the border.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.332

Refbacks

  • There are currently no refbacks.