Vezetési funkciók egy helyi rendvédelmi szerv életében.

István Kovács

Abstract


Mint, ahogy minden tudományos diszciplínának, úgy a vezetés-, és szervezéselméletnek is vannak fejlődési korszakai. Bármilyen meglepő, a globális világban megjelenő új elméleteknek, rendszereknek, és iskoláknak az alapját is egytől-egyig a klasszikus iskola tanai fektették le. A tanulmány Fayol vezetési funkcióinak elemzésén keresztül egy lokális (helyi) rendvédelmi szerv életébe enged betekintést. A tanulmányban a célmeghatározás funkcióival ismerkedhetünk meg, amelyet olyan megoldási alternatívák, és javaslatok követnek, amelyek a hatékonyság megtartása mellett a szerv működőképességét megkönnyít(het)ik, eredményességét pedig megnövel(het)ik.

 

Kulcsszavak: vezetés-, és szervezéselmélet, vezetési funkciók, klasszikus iskola, rendvédelem, szervezés

 

 

As all of the academic disciplines, the theory of the management has evolutionary ages too. It isn’t a surprise, that the basic has been given by the classic school’s lores to the newly born theories, systems, schools in the global world from one to one. The study let insight to the life of a local police station across to the analysis of the Fayol’s management’s functions. In the study we can meet with the organizing function, which are followed such an solution’s alternatives, and proposals, which could make the agency’s operability easier, which could grow the success next to the holding of the efficiency.

 

Keywords: theory of the management, management’s functions, classic school, police, organizing


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.308

Refbacks

  • There are currently no refbacks.