A magyar jövőkutatás 50 éves: visszapillantás és előretekintés

Erzsébet Nováky

Abstract


A tanulmány ötven év hazai jövőkutatási tevékenységét és tapasztalatait összegezve mutatja be a tudományág hazai fejlődését, a tudománnyá válás és a stabilizálás nehézségeit, az intézményes tudományos jövőkutatás főbb kutatási eredményeinek fejlődési ívét. Két korszakot különböztet meg: a jövőkutatás horizontális és vertikális kiépülésének időszakát és az instabil állapotok kezelésének időszakát. Jövőkutatóink lelkes csapata értékes publikációkkal, konferenciák szervezésével és színvonalas egyetemi szintű oktatással járultak hozzá az egyetemes jövőkutatási ismeret- és tudáshalmazhoz. Az intézményes hazai jövőkutatás fejlődésében jelentős szerepet töltött be a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának keretében 1976 óta működő Jövőkutatási (2011 óta: Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos) Bizottság. Nemzetközi kapcsolatainkat erősítették a kutatási együttműködések és a baráti kapcsolataink. A magyar jövőkutatók világosan látták, hogy alapvető jövőformáló szerepe a társadalmi innovációnak és az oktatásnak van, ezért mindent megtettek a tudományos kutatás és az oktatás mindenkori szerves kapcsolatáért.

Summarizing the preceding 50-year activities and experiences of Hungarian Futures Studies the article evaluates the development of the scientific field, the difficulties of becoming a discipline and stabilization, and the development arch of main scientific results achieved by institutional scientific Futures Studies. The study distinguishes two periods: the era of horizontal and vertical development of Futures Studies, and the era of managing unstable matters. The impassioned team of our futurists has greatly contributed to the knowledge base of Futures Studies by invaluable publications, organizing conferences and high-standard university education. Since 1976 the Futures Studies Committee operating within the Section IX of Hungarian Academy of Sciences (Statistical and Futures Studies Scientific Committee since 2011) has played a substantial role in the institutional development of Hungarian Futures Studies. Our international relationships have been corroborated by research collaborations and friendships. Hungarian futurists have clearly realized that social innovation and education actually have a fundamental future shaping role, hence they have been done their best to accomplish all-time efficient relationship between scientific research and education.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.302

Refbacks

  • There are currently no refbacks.