A magyar jövőkutatás 50 éves: visszapillantás és előretekintés

Authors

  • Erzsébet Nováky

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.302

Abstract

A tanulmány ötven év hazai jövőkutatási tevékenységét és tapasztalatait összegezve mutatja be a tudományág hazai fejlődését, a tudománnyá válás és a stabilizálás nehézségeit, az intézményes tudományos jövőkutatás főbb kutatási eredményeinek fejlődési ívét. Két korszakot különböztet meg: a jövőkutatás horizontális és vertikális kiépülésének időszakát és az instabil állapotok kezelésének időszakát. Jövőkutatóink lelkes csapata értékes publikációkkal, konferenciák szervezésével és színvonalas egyetemi szintű oktatással járultak hozzá az egyetemes jövőkutatási ismeret- és tudáshalmazhoz. Az intézményes hazai jövőkutatás fejlődésében jelentős szerepet töltött be a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának keretében 1976 óta működő Jövőkutatási (2011 óta: Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos) Bizottság. Nemzetközi kapcsolatainkat erősítették a kutatási együttműködések és a baráti kapcsolataink. A magyar jövőkutatók világosan látták, hogy alapvető jövőformáló szerepe a társadalmi innovációnak és az oktatásnak van, ezért mindent megtettek a tudományos kutatás és az oktatás mindenkori szerves kapcsolatáért.Summarizing the preceding 50-year activities and experiences of Hungarian Futures Studies the article evaluates the development of the scientific field, the difficulties of becoming a discipline and stabilization, and the development arch of main scientific results achieved by institutional scientific Futures Studies. The study distinguishes two periods: the era of horizontal and vertical development of Futures Studies, and the era of managing unstable matters. The impassioned team of our futurists has greatly contributed to the knowledge base of Futures Studies by invaluable publications, organizing conferences and high-standard university education. Since 1976 the Futures Studies Committee operating within the Section IX of Hungarian Academy of Sciences (Statistical and Futures Studies Scientific Committee since 2011) has played a substantial role in the institutional development of Hungarian Futures Studies. Our international relationships have been corroborated by research collaborations and friendships. Hungarian futurists have clearly realized that social innovation and education actually have a fundamental future shaping role, hence they have been done their best to accomplish all-time efficient relationship between scientific research and education.

Author Biography

Erzsébet Nováky

Nováky Erzsébet terv-matematikus közgazdász (MKKE, 1970), a közgazdaság-tudomány
doktora (MTA, 1991), jövőkutató, Professor Emerita. A Budapesti Corvinus Egyetem
Jövőkutatás Tanszékének tanszékvezetője (1992-2012). Az MTA IX. Osztálya
Jövőkutatási Bizottságának elnöke (2005-2011), a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos
Bizottságának társelnöke (2012-2015), majd elnöke (2015-2018). Több nemzetközi jövőkutatási
szervezetnek tagja jelenleg is.
Szakmai tevékenysége közel egyidős a hazai jövőkutatással. A komplex társadalmi-gazdasági
előrejelzés módszertanával (metodológiai kérdéskörökkel, előrejelzési eljárásokkal, az
előrejelzések megbízhatóságával) és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Tudományos
publikációinak száma 305 (97 folyóiratcikk, 34 könyv, 28 könyvszerkesztés),
hivatkozásainak száma 600. Hirsch index: 12. Oktatott tárgyai: Jövőkutatás, Gazdasági
előrejelzés, Környezeti modellek, Társadalmi és gazdasági előrejelzés,
Kutatásmódszertan.


 

Downloads

Published

2019-06-02

Issue

Section

50 éves a magyar jövőkutatás