Kedves Olvasó!

Idei második számunk jó értelemben küzd a bőség zavarával. Köszönet illeti Nováky Erzsébet professzor asszonyt, aki a két évvel ezelőtti sikeres, a jövőkutatás témájával foglalkozó tematikus számunkat követve a múlt év végén a jövőkutatás félévszázados jubileumát köszöntő konferencián elhangzott előadásokból állított össze egy figyelemre méltó blokkot. A megszokott Tanulmányok rovatunk helyére így került az „50 éves a hazai jövőkutatás” ünnepi rovat, melynek előszavát és a társadalmi és gazdasági változások áttekintésére vállalkozó bevezető tanulmányt Nováky Erzsébet írta.

Jeles kutatók írása mellett (Hullám István, Tóth Attiláné) az oktatás és a fiatalok jövőképével kapcsolatos írások (szerzőik: Gáspár Tamás, Tóthné Szita Klára, Gál Jolán, Kristóf Tamás) szerepelnek az összeállításban, valamint Koncz Gábor beszámolója egy érdekes kapcsolódó eseményről, mely a gyermeki képzelet, s rajzok által érzékelteti „egy napom a jövőben” mindenki számára mindenkor izgalmas témát.

Munkaügyi Szemle rovatunk is színes írásokat foglal keretbe. A tematikus kapcsolódás okán is az előző összeállításhoz szervesen kapcsolódik Kricsfalusi Anna „Pán Péterek? - avagy létezik-e kapunyítási pánik a szakképzésből kikerülő fiataloknál - egy vizsgálat utóélete” tanulmánya, melyet egy sajátos világba való betekintés lehetőségét nyújtva követ Kovács István „Vezetési funkciók egy helyi rendvédelmi szerv életében” című írása. E rovatot egy szintetizáló igénnyel megírt szakmai közleménnyel zárja Nemeskéri Gyula „Gondolatok a szervezet emberi értékeivel való gazdálkodásról” alapkérdéseket elemző cikke.

Eszmélés rovatunkban fiatal kutatók friss kutatási eredményeiről lehet olvasni. Molnár György - Sik Dávid a nyitott tananyagfejlesztés jelenlegi MTA Szakmódszertani kutatásaihoz kapcsolódva számolnak be az „Élményalapú, okostelefonnal támogatott atipikus oktatásmódszertani megoldások a nyitott tananyagfejlesztés kiterjesztésére” címmel fejlesztési eredményeikről. Szakmai és etikai szempontból figyelemre méltó Hangya Dóra kutatási beszámolója a felnőttképzési szakértők és felnőttképzési programszakértők gyakorlatának vizsgálatáról a fogyatékossággal élő felnőttek egyenlő esélyű hozzáférése tárgyában, mely írás sokat mondó címe: „Többször nekifutottunk, de lepattantunk mindig a közöny miatt”. Végül egy újabb kutatási beszámoló, melyben Bacsa-Bán Anetta kétrészes tanulmányának első része olvasható „A szakmai pedagógusok (pedagógusi) pálya elhagyásának vizsgálata több dimenzióban - Nemzetközi és hazai kitekintés –elméleti alapvetések”. A folytatás a következő számban, s nem csupán a téma összetettsége miatt, hanem azért is, mert e számunk, a közlemények számát és az összterjedelmet tekintve rekordméretű, érzékelteti, hogy van mit publikálni, s van szándék is a szerzők részéről a kutatási-fejlesztési eredmények közzétételére. Ennek ellenére, sajnos az írások között recenzió nem szerepel, ezért e tekintetben kifejezetten szeretnénk a jövőben több lehetőséget nyújtani új könyvek és tanulmányok szakmai, kritikai bemutatására.

Jó olvasást, s változatlan íráskedvet kívánok minden olvasónknak és szerzőnknek!

 

Budapest, 2019. május

 

Benedek András

az Opus et Educatio főszerkesztője

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.