Szakképzési szabályozási környezetünk változásai – 25 év lehetőségei és korlátai

András Benedek

Abstract


A magyar szakképzés fejlődésének jelenkori történetére a szakképzés törvényi szintű szabályozása jelentős hatással van. Bár az 1993-ban elfogadott első magyar szakképzési törvény, építve a progresszív nemzetközi tapasztalatokra, különösen német szakképzési szabályozás elveire, jelentős előrelépést hozott, negyedszázadra visszatekintve a nemzetközi tendenciákkal való összevetés indokolt. Időközben a gazdaság lényegi átalakuláson ment át, tevékenységének szerkezete és tartalma is jelentősen megváltozott, illetve a nemzetközi környezet, a határok által egyre kevésbé korlátozható munkaerőpiac is lényeges hatással van a szakképzésre. A magyar társadalom, s különösen az iskoláztatás is jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. Az európai integráció szervezeti és szabályozási hatásai is érdemi változásokat eredményeztek a nemzeti szakképzési szabályozásokban, ezért indokolt az ezekkel kapcsolatos tendenciákat is áttekinteni. E fejlődés számos ponton folyamatos korrekciókat igényelt, s ma is számos ellentmondással terhelt. Az elmúlt évtizedekben a politika egyre jelentősebb súllyal kezeli a szakképzést, azonban, s erre vállalkozik az írás, a szabályozás fejlődéstörténeti elemzése indokolt, s a mai feszültségekkel és feladatokkal való szembenézés, az új fejlesztési programok szempontjából időszerű.

The legal regulation of VET bears a considerable influence on the current development history of Hungarian VET. Although the first Hungarian act on VET, which was passed in 1993 and was built on progressive international experiences, first of all the principles of the German VET regulations, brought about a considerable step forward, it is reasonable to have a look at the latest 25 years and make a comparison to the international trends. Meanwhile, the economy has undergone an essential transformation, its activity structure and content have considerably changed, and the international environment, the labour market less and less limited by borders, has had a strong influence on VET. The Hungarian society, and first of all schooling, has undergone a deep transformation, as well. Also, the organizational and regulatory effects arising from European integration have brought about deep changes in the national VET regulations, therefore it is reasonable to survey the connecting tendencies. This development required continuous corrections at several points, and is still burdened with many contradictions. During the latest years, politics has given more and more attention to VET, however, it is reasonable to make a development historical analyzation of the regulations – this is what this paper undertakes to do; it is timely to face the current tensions and tasks from the aspect of the new development programs


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.277

Refbacks

  • There are currently no refbacks.