A szakképzési iskolaszerkezet negyedszázada

Authors

  • József Palotás

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.266

Abstract

A szakképzés szerkezete, a szakmastruktúra, valamint a tartalomszabályozás számos változáson ment keresztül az elmúlt negyedszázadban. Minden átalakításnak figyelembe kell vennie azonban, hogy a megelőző korszakok törekvéseinek eredményeit, értékeit integrálva – okulva azok hibáiból, hiányosságaiból – a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását, a vertikális és horizontális átjárhatóságot, a hátránykompenzációt és tehetségfejlesztést, valamint a munkaerőpiacnak adekvát kimenetet, a továbbtanulás lehetőségét együttesen kell biztosítania a szakképzés rendszerének, mert ez szolgálja a tanulók, a munkáltatók, a szülők, így a társadalom érdekeit.The structure of vocational education, the structure of professions and content regulation have changed in many respects during the latest 25 years. However, each transformation must consider and integrate the results and values of the endeavours made during the previous eras and learn from their mistakes and deficiencies; thus the system of VET is to provide the conditions of the evolution of the pupils’ personal talents, vertical and horizontal accessibility, disadvantage compensation and talent development as well as outputs adequate for the labour market and the possibility of further education because these factors serve the interests of the pupils, the employers, the parents and so the society.

Author Biography

József Palotás

 

Kecskeméten születtem, többgenerációs pedagóguscsaládból származom. Pedagógiai és andragógiai
tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Pannon Egyetemen,
valamint a Károli Gáspár Református Egyetemen folytattam. Az elmúlt két évtizedben a szakképzés és a
felnőttképzés intézményi valamint megyei, regionális és országos közigazgatási szintjein is dolgoztam, eközben
a tanítástól és vizsgáztatástól sem szakadtam el. Munkám során elsődlegesen mindig a szakmai szempontok
vezéreltek.

Downloads

Published

2018-11-06

Issue

Section

Tanulmányok