Szabó Attila

A gyakorlatból doktori értekezés

Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése - Ménes András doktori (Ph.D.) értekezése már könyv formában is olvasható. 2017 júliusában adta ki a Könyvklub Könyvkiadó Budapesten. Az egyszerű fekete-fehér puha borítású könyv tartalma már nem nevezhető ilyen egyszerűnek. Egy doktori (Ph.D.) értekezéssel szemben támasztott egyik követelmény, hogy gyakorlatban is alkalmazható legyen. Ménes András esetében fordítva igaz. Ő a gyakorlatban, tanácsadói munkája során, munkaideje után több teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában és bevezetésében vett aktívan részt. Megkereste a gödöllői Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs irodáját. Témavezetőt kapott, felvételt nyert, tantárgyakat tanult és elkezdte írni az értekezését. Az értekezés (és a könyv) címe: Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése. A könyv tartalma:
 • A menedzsment fejlődése és irányzatai
  Ebben a részben a menedzsment történetét ismerhetjük meg az ókortól egészen napjainkig.
 • A teljesítményértékelés kialakulása és fejlődése
  Ez a fejezet bemutatja az értékelés történetét a kezdetektől a jelen pillanatig. Ide értendő az 1945 utáni átpolitizált teljesítményértékelés a rendszerváltásig.
 • A teljesítményértékelés elemeinek változása
  Itt Ménes András a teljesítményértékelési technikákat mutatja be, szinte láttatja az értékelők és az értékeltek szempontjait.
 • A teljesítményértékelés ágazati sajátosságai
  Ez a rész foglalkozik a versenyszféra értékelésének bemutatásával, és itt kerül bemutatásra a közszféra teljesítményértékelése is. Ebben a részben ismeri meg az olvasó a Michigani Egyetem modelljét és az Ohio Egyetem modelljét.
 • Hipotézisek – vizsgálati modell
  Ebben a fejezetben olvashatunk 5 hipotézis megfogalmazását. Olvashatunk összehasonlító elemzésről: a vezetői és beosztotti értékelés, illetve közszféra és magánszféra értékelés összevetéséről. Ez a fejezet foglalkozik még a teljesítményértékelés során elkövethető (sokszor el is követett) hibákkal.
 • Empirikus vizsgálatok
  Az empirikus rész nagyon komoly fejezete a könyvnek. Itt Ménes András saját kutatásait 16 szervezeten mutatja be, aztán a nemzetközi CRANET adatbázist boncolgatja a teljesítményértékelés szempontjából. És igazi csemegeként két esettanulmányt olvashatunk: 1 közszolgálatra vonatkozót és 1 versenyszférára alkalmazottat.
 • Következtetések – hipotézisek elemzése 
  Az empirikus rész hipotézisekre adandó válaszokat megerősítette. Így készült el mindkét szférára alkalmazható modell. A könyvet zárja az új és újszerű eredmények felsorolása, az összefoglalás magyar és angol nyelven valamint a mellékletek. Mellékletbe került a gazdag felhasznált irodalom jegyzéke, a közszférában a teljesítményértékelést elrendelő törvény, és egy teljesítményértékelő munkalap.
 • Ménes András könyve ajánlható minden teljesítmény iránt elkötelezett szakember és vezető részére. Ez a könyv egy több éves hiányt pótol, amit főiskolások és egyetemisták is eredményesen használhatnak.

Ménes András. Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése. Könyvklub Könyvkiadó, 146. o.

Refbacks

 • There are currently no refbacks.