Az erdélyi magyar felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata

Beáta Kádár

Abstract


Tanulmányomban bemutatom a felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatának legfontosabb szakirodalmát, miután bemutatom az erdélyi magyar két nagy felsőoktatási szereplőjét. Ezután ismertetem a kvalitatív (fókuszcsoport a jelenlegi hallgatók körében, interjú a vállalatvezetőkkel) és kvantitatív kutatásom (kérdőíves kutatás a munkaerőpiacon sikeresen helytálló felsőoktatási végzettséggel rendelkezők körében) eredményeit.

 

Abstract


Connections between Hungarian higher education and labour market in Transylvania

After introducing the two big role players of Hungarian higher education in Transylvania, in my paper I present the most relevant literature on the connections between higher education and the labour market. Then I introduce the results of my qualitative (focus group with current students and interviews with company leaders) and quantitative (query-based research within the group of highly qualified people being successful on the labour market) researches.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.252

Refbacks

  • There are currently no refbacks.