A jövő munkahelye az IPAR 4.0 tükrében

Krisztina Némethy, József Dr. Poór

Abstract


 Az Európa 2020, az Európai Unió tíz éves növekedési és foglalkoztatási stratégiája, nem csupán válságkezelési stratégia, hanem a jövőbe mutató cselekvési tervek alapjául szolgálhat. Irányelveit követve látható, hogy a fő két fókuszpontja a fenntartható fejlődés, illetve az inkluzív növekedés. Az öt kiemelt cél és a hét kiemelt kezdeményezés számos ponton érinti a vállalati human erőforrás menedzsment területeit, így a képzés, a társadalmi felelősségvállalás, illetve a foglalkoztatás és erőforrás hatékonyság terén lényeges szemléletváltást tükröz. A dokumentum a Lisszaboni Stratégia eredményeire építve a teljes társadalomra kiterjedő, környezettudatos szempontokon alapuló gazdasági növekedést tekinti fő céljának. Az online piacok erősítése, a munkaerőpiackereslet-kínálati összhangjának megteremtése kedvez a kisvállalkozásoknak. Tapasztalatok szerint ezen piaci szegmens elvárásait a gyorsabb reagálásra képes KKV-k hamarabb teljesíthetik nagyobb méretű versenytársaiknál. A versenyelőny elérésének, megtartásának alapfeltétele egy új, a kihívásoknak megfelelő HRM stratégia, amely az Ipar 4.0 radikális technológiai változásait követve egy teljesen új megközelítést fogalmaz meg.

 

Abstract

The Europe 2020 strategy, the EU’s 10 years growth and employment strategy is not only crisis management, the basis for the future action plans. According to directives the main focuses are the sustainable development and inclusive growth. The five priority targets and the seven flagship initiatives affects the areas of corporate human resources management at many points like education,  CSR,  employment and resouce efficiency and its reflects a significant change in attitude. The document is based on the results of the Lisbon Strategy, the main target is the environmentally-based aspects of economic growth covering the entire society. Strengthening online markets, creating consistency between supply and demand in the labor market are  favorable situation for small enterprises. According to experiences, the small enterprises able to fulfill the expectations of the markets segment faster then larger competitors. Basic requirement achieving and retaining competitiveness is a new HRM strategy adequate to the challenges, following a radical technological changes of Industry 4.0 sets out an entirely new approach.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.