A jövő munkahelye az IPAR 4.0 tükrében

Authors

  • Krisztina Némethy
  • József Dr. Poór

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.251

Abstract

 Az Európa 2020, az Európai Unió tíz éves növekedési és foglalkoztatási stratégiája, nem csupán válságkezelési stratégia, hanem a jövőbe mutató cselekvési tervek alapjául szolgálhat. Irányelveit követve látható, hogy a fő két fókuszpontja a fenntartható fejlődés, illetve az inkluzív növekedés. Az öt kiemelt cél és a hét kiemelt kezdeményezés számos ponton érinti a vállalati human erőforrás menedzsment területeit, így a képzés, a társadalmi felelősségvállalás, illetve a foglalkoztatás és erőforrás hatékonyság terén lényeges szemléletváltást tükröz. A dokumentum a Lisszaboni Stratégia eredményeire építve a teljes társadalomra kiterjedő, környezettudatos szempontokon alapuló gazdasági növekedést tekinti fő céljának. Az online piacok erősítése, a munkaerőpiackereslet-kínálati összhangjának megteremtése kedvez a kisvállalkozásoknak. Tapasztalatok szerint ezen piaci szegmens elvárásait a gyorsabb reagálásra képes KKV-k hamarabb teljesíthetik nagyobb méretű versenytársaiknál. A versenyelőny elérésének, megtartásának alapfeltétele egy új, a kihívásoknak megfelelő HRM stratégia, amely az Ipar 4.0 radikális technológiai változásait követve egy teljesen új megközelítést fogalmaz meg. AbstractThe Europe 2020 strategy, the EU’s 10 years growth and employment strategy is not only crisis management, the basis for the future action plans. According to directives the main focuses are the sustainable development and inclusive growth. The five priority targets and the seven flagship initiatives affects the areas of corporate human resources management at many points like education,  CSR,  employment and resouce efficiency and its reflects a significant change in attitude. The document is based on the results of the Lisbon Strategy, the main target is the environmentally-based aspects of economic growth covering the entire society. Strengthening online markets, creating consistency between supply and demand in the labor market are  favorable situation for small enterprises. According to experiences, the small enterprises able to fulfill the expectations of the markets segment faster then larger competitors. Basic requirement achieving and retaining competitiveness is a new HRM strategy adequate to the challenges, following a radical technological changes of Industry 4.0 sets out an entirely new approach.

Author Biographies

Krisztina Némethy

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, doktorjelölt, Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ, tudományszervező ügyvivő szakértő, e-mail: nemethy.krisztina@rh.uni-obuda.hu


A Pécsi Tudományegyetemen humán erőforrás menedzsment területen, majd a Budapesti Gazdasági Egyetemen, marketingkommunikáció területen diplomázott. Közel 17 év szakmai tapasztalatot szerzett multinacionális nemzetközi cégeknél HR és kommunikációs területen középvezetőként. Szakmai pályafutását egy angol fejvadászcégnél kezdte, ezt követően a Samsung zöldmezős beruházásának HR szempontú teljes körű elindításán dolgozott, majd az E.ON düsseldorfi projekt központtal való kapcsolattartás, mint HR stratégiai partner tartozott feladatköröeibe többek között.
Jelenleg az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központjában dolgozik tudományszervező ügyvivő szakértőként. A Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktorjelöltjeként kutatási területe a jövő munkahelye, az Ipar 4.0, valamint az Ipar 5.0, által generált szakmai kihívások humán erőforrás és az oktatás területén.

József Dr. Poór

Egyetemi tanár, Selye János Egyetem (Szlovákia), Szent István Egyetem,   Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnöke, e-mail: poorjf@t-online.hu

Downloads

Published

2018-06-30

Issue

Section

Munkaügyi Szemle