E-learning trendek és kérdések

Krisztina Fodorné Dr. Tóth

Abstract


Az e-learning (elektronikus tanulás, elektronikus tanulástámogatás) már előzményeiben is sokrétű tartalmi és technológiai kérdéskört fedett le, a fogalom maga pedig keletkezése óta folyamatos változást mutat. Jelen írás ezt a változást igyekszik megmutatni: az időbeli gyökereket, a fogalmak terjeszkedését, szűkülését, multiplikálódását, illetve kapcsolódásaikat az aktuális pedagógiai tendenciákhoz, valamint a mindenkori forró kérdések alakulását. Az írás struktúráját tekintve napjaink e-learning-szemléletének keresztmetszetét használja keretként; a mai hívószavak mentén próbáljuk áttekinteni az e-learning szféra alapjait, a felszínnél jóval kevésbé változékony vázát, illetve kitérünk néhány olyan, közelmúltbeli jelenségre, amelyek nem vagy nem úgy látszanak szerepet nyerni a főáramban, ahogyan a megjelenésükkori prognózisokból következtetni lehetne rá.

***
E-learning (electronic learning support) and its antecedents covered a multi-layer branch of issues regarding technology and content even before this concept was born. Since it has arised, it is altering and differing continuously. We aim to show this variability in this article: its roots in time, augmention, narrowing and multiplying of concepts, their links to actual pedagogical tendencies and the all-time hot questions. Structure of this article is based on todays e-learning approach: we intend to oversee framework of e-learning areas along today’s buzzwords and some recent phenomena which happened not to play the exact role in learning mainstream what was predicted for them to fulfill.

 


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.