Szemléleti akadálymentesség a felsőoktatásban

Beatrix Séllei

Abstract


A hátrányos helyzetű csoportok, mint a fogyatékkal élő emberek, jelenleg alulreprezentáltak a felsőoktatásban, ami egy önrontó körként tovább csökkenti az elvben egyenlő esélyeiket a boldog és sikeres élethez. Háttér és célkitűzések: A felsőoktatásban az esélyegyenlőséget fizikai és környezeti oldalról is vizsgálhatjuk, melyből jelen kutatás a környezetre fókuszál, ezen belül is a társas környezetre. A hallgatótársak fogyatékossággal és egyes fogyatékos hallgatótársakkal kapcsolatos attitűdje nagy szerepet játszhat abban, hogy mind rövid-, mind hosszútávon a felsőoktatás elérhetőbb legyen a fogyatékos fiatalok számára is. A célunk, hogy megvizsgáljuk a különféle fogyatékossággal kapcsolatos attitűdöt, és ezzel kapcsolatban álló személyes jellemzőket, mint a demográfiai különbségek, a tapasztalat szerepe vagy az érzelmi kompetenciák. Módszer: Kérdőíves kutatással felmértük a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjét (n=400) az ATDP-skálával (YUKER és mts-ai, 1970), valamint Bogardus-féle rangsorolással és az ezt meghatározó lehetséges háttérváltozókat saját kérdésekkel, illetve az EQ-i (BAR-ON, 2004) alkalmazásával. Eredmények: A különböző fogyatékossági csoportok elfogadottsága egyértelműen eltérő, s ez a sorrend egy új trendre utal a fogyatékossággal kapcsolatos gondolkodásmódban, mely elveti a korábbi, láthatóság alapján történő attitűd kialakítást. Következtetések: A fogyatékos hallgatók felsőoktatási integrációjának növeléséhez fontos figyelembe venni, hogy az ép és a fogyatékkal élő hallgatók közösen konstruálhatnak egy inkluzív teret. Ahhoz, hogy ez akadálymentes legyen, szükség van az interakciók számának növelésére és az érzelmi képességek fejlesztésére is.

***

Attitude Towards Disability In Higher Education

The disadvantaged groups, like people with disabilities are nowadays underrepresented in higher education. This can be a basis of a negative spiral, and can reduce the in theory equal opportunity of these people for a happy and successful life.
Background and aims: We can examine the equality of higher education from physical and environmental approach. This study focuses on a special part of it, on the social context. The attitude of students towards disability and disabled students can have an influence on short- and long term on the accessibility of higher education for students with disabilities. Our aim is to examine the attitude towards different kinds of disabilities and the related personal attributes.
Methods: We made some surveys with the students of the Budapest University of Technology and Economics (n=400) with a questionnaire. We focused on their attitude towards disability by the help of ATDP (YUKER et al., 1970) and Bogardus ranking, and some background variables moderating this view, with our own questions and by the help of EQ-i (BAR-ON, 2004).
Results: The acceptance of different kinds of disability is significantly variant. This shows us a new trend in the attitude. The view of disability is no more based on its visibility.
Discussion: When we talk about equality and inclusion in higher education we’ve to take it into consideration that the average and the disabled students can build an inclusive space and community together. To make this unobstructed there is a need for more interactions and development of emotional competencies.

 


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.242

Refbacks

  • There are currently no refbacks.