Benedek

E számunk elé

Új év kezdődik és az elején megjelenik a 2018. év első száma is. Kicsit furcsa még leírni, de 2018-ban az ötödik évfolyamába lépett az Opus et Educatio.  Így, ha nem is “nagykorúvá”, de kétségtelenül érettebbé vált periodikánk, melynek eddig 15 száma jelent meg. Érdemes egy kicsit a számok segítségével is visszatekinteni: a 2014 év végén megjelent első számot követően eddig 165 írás jelent meg az Opus-ban. A lap jellegéből adódóan a legmagasabb a tanulmányok száma: 63, örvendetes hogy a fiatal kutatók, doktoranduszok által írt közlemények száma is magas, eddig 51 cikke jelent meg a fiatal szerzőknek. Két éve indult meg Munkácsy Ferenc szerkesztésében a Munkaügyi Szemle rovat, melyben szintén tanulmányok, kutatási beszámolók kaptak helyet, eddig 17 közlemény jelent meg e rovatban. Sikerült eredeti koncepció szerint a tágabb szakmai közélet történéseiről recenziók formájában beszámolni, 20 könyvismertetés jelent meg, illetve a jelentősebb projekteket is törekedtünk ismertetni, ezen írások száma 14.

Az online környezetbe szerkesztett publicisztika sajátossága, hogy szinte minden lényeges történés dokumentálható és a számok szintjén is jól elemezhető. Törekvéseinket érzékeltetve csupán két adatot szeretnék ismertetni. Egyfelől az angol nyelvű számok megjelenése és növekvő száma különösen örvendetes fejlemény. 2015-ben jelent meg az első angol nyelvű számunk, majd ezt követően 2016-ban két angol nyelvű számot is megjelentettünk (ebben az évben összesen hat szám jelent meg!). 2017-ben jelent meg a negyedik angol nyelvű számunk, s nem titok, hogy még ez év elején jelentkezünk egy újabb angol nyelvű számmal is, melynek előkészítése folyamatban van. A másik érdekesség, hogy az elektronikus környezetben viszonylag jól érzékelhető a közlemények iránti olvasói érdeklődés is. A „klikkek”, letöltések statisztikája alapján a legnagyobb érdeklődést Pintér Dániel Gergő  „Various Challenges of Science Communication in Teaching Genaration Z: an Urgent Need for Paradigm Shift and Embracing Digital Learning” című angol nyelvű közleménye váltotta ki. A második helyen egy módszertani  cikk szerepel szerepel a statisztikákban: Zerényi Károly „A Likert-skála adta lehetőségek és korlátok” című közleménye. Végül a pedagógus szakma számára mintegy szimbólikus a harmadik legolvasottabb közlemény: Szelezsánné Egyed Dóra „A pedagógusok körében megjelenő stressz, pszichoterror és kiégés jelensége; prevenciós és kezelési lehetőségek a köznevelési intézményben” váltott ki kiemelkedő olvasói érdeklődést.

Nos, az előbbi adatok és olvasói jelzések alapján a múlt év végén tartott szerkesztő bizottsági ülésünk egyértelműen a már kialakult kezdeményezésekre építve, a hagyományépítés újabb időszakát kívánja elindítani. Ezt szolgálja az immár 16. Opus-szám is, melyben négy az oktatási rendszert elemzô tanulmány jelenik meg. Borbély Pecze Tibor Bors már visszatérő szerzőként a dél-koreai munka tanulás duális rendszeréről írt igényes elemző cikket. Mivel a pedagógus meghatározó tényezője az oktatási rendszereknek ezért is különösen érdekes Lunczern Erika Eszter írása, mely egy nagyobb kutatási beszámoló első részeként a pedagógus minősítési rendszer bevezetése első éveinek a jogszabályi változások tükrében történő elemzésére vállalkozott. Ezt követi egy a nonformális oktatás-tanulás világába, annak történéseibe betekintő írás, Horváth Csaba Sándor tollából a vasúti tanfolyam történetéről, érzékeltetve a tágabban vett oktatási rendszer komplexitását. A Tanulmányok rovat záró írása, Séllei Beatrix „Szemléleti akadálymentesség a  felsőoktatásban”  című közleménye, munkapszichológiai jellege miatt már átvezet a Munkaügyi Szemle színes írásaihoz, melyek olyan érdekes témák tudományos szempontú elemzéseihez kapcsolódnak, mint a „Rugalmas juttatások – cafeteria.  A szervezet sajátosságainak hatása a cégek cafeteria rendszerére” (Poór József – Kovács Ildikó Éva – Mázásné Dinnyés Hajnalka – Fehér János), a munkapszichológia jövőjét elemző szakmapolitikailag stratégiai jelentőségű tanulmány Klein Sándor tollából, Hegyi-Halmos Nóra nemzetközi kitekintésre vállalkozó közleménye az életpálya tanácsadás trendjérő,valamint Lakatosné Szuhai Gyöngyi „Tudatos életvezetés avagy a projektmenedzsment alkalmazása mindennapjainkban” írása.

Az Eszmélés rovatunkban két cikk olvasható. Szintén visszatérő szerzőnk, s ez is lapunk történetének pozitív eredményeit szemlélteti, Lakner Szilvia, aki  „A tudásmenedzsment új kihívásai” címmel legújabb kutatási eredményeit foglalta össze egy közleményben. A fiatal kutatók egy újabb képviselője, Fodorné Dr. Tóth Krisztina pedig „E-learning trendek és kérdések” címmel egy napról-napra változó új jelenséggel, az elektronikus tanulással kapcsolatos dilemmákat elemzi igényes módon. A Projektekről rovatunkban egy szakmai információkban gazdag összehasonlító elemzés olvasható a foglalkozási rehabilitációt ösztönző rendszerekről a nemzetközi gyakorlatban ( Szellő János – Nemeskéri Zsolt).

Bár múlt év december végére már összeállt az idei év első számának anyaga, a megjelentetést januárra ütemeztük. Az ünnepi forgatagban úgy véltük talán kevesebb figyelmet kapnak a szerzők által megfogalmazott gondolatok. Természetesen az alkalom így is adott, hogy szerzőinknek, akik között egyre több az újabb közlésre jelentkező, olvasóinknak, akik száma a statisztikák szerint folyamatosan nő, kívánunk szakmai sikerekben gazdag, eredményes Új Esztendőt! Továbbra is várjuk írásaikat, észrevételeiket, s a közölt cikkekkel kapcsolatos reflexióikat, hivatkozásaikat, melyeket referált lapunk akadémiai elismertsége szempontjából is fontosnak tartunk és felelősséggel kezelünk.

Budapest, 2018 január
Benedek András
főszerkesztőRefbacks

  • There are currently no refbacks.