Foglalkozási rehabilitációt ösztönző rendszerek - nemzetközi gyakorlatok

János Szellő, Zsolt Nemeskéri

Abstract


A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése az elmúlt évtizedekben kiemelt jelentőségűvé vált mind Európában, mind Magyarországon. A foglalkozási rehabilitációt ösztönző rendszerek alapvető célja a munkaerőpiacra történő belépés, az esélyegyenlőség, az integráció elősegítése, az egyéni képességek és készségek fejlesztése alapján a foglalkoztathatóság biztosítása. A komplex rehabilitáció összetett tevékenységek láncolata, magában foglalja az orvosi, a szociális, a lelki, a képzési, a foglalkozási rehabilitációt és a kapcsolódó motivációt. A foglalkozási rehabilitáció folyamatának és eszközeinek tervezése személyre szabott megközelítést igényel. Ennek kiinduló feltétele az egyén fejleszthető munkaképességére épülő munkavállalási stratégia kidolgozása.
A tanulmányban elsőként megvizsgáljuk az eltérő definíciós lehetőségeket és ezek jelentőségét. Ezt követően áttekintjük a fogyatékossággal kapcsolatos főbb nemzetközi dokumentumokat, amelyek alapvetően és hosszú távon határozzák meg a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci helyzetét és foglalkoztatási lehetőségeit. Az aktuális európai helyzetkép felvázolása után több olyan nemzetközi gyakorlatot, módszertant, ösztönző rendszert mutatunk be, amelyek közvetlenül az egyéni stratégiát, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságát alapozzák meg.

***

The increasing participation of disabled people in the labour market has been a priority for the European Union and Hungary in the last decades. The main goals of the incentive systems for improving occupational rehabilitation are participation, equal opportunities, integration, increased employability based on the development of individual skills and competences. Complex rehabilitation is a chain of multiple activities. It involves medical, social, psychological, educational and occuaptional rehabilitation and also strengthening of individual motivation on these fields. Planning the process and tools of employment rehabilitation requires a personalized approach. The initial condition for the process is formulating an employment strategy based on the development of the individual's ability to work. This paper presents international practices, methods and incentive systems improving the employability of disabled persons, based on individual development strategies. 


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.