A tudásmenedzsment új kihívásai – az egyéni és szervezeti tudás mozgósítása coaching szemlélettel

Szilvia Lakner

Abstract


A szervezeti tudás megosztása jelentős kihívást jelent minden szervezet számára, hisz a turbulensen változó körülményekhez történő alkalmazkodás és az innovációs képesség napjainkra jóval meghatározóbb módon függ a szervezeti tudástól, mint az egyénitől. A szervezetek akarva-akaratlanul tudásszervezetekké válnak, ahol kiemelt szerepet kap az egyéni és szervezeti tudás transzparenciája.
Egyre erősebb prioritást kell, hogy kapjon a tudásmenedzsment területén belül egy újfajta gondolkodásmód, egy olyan rendszerszemléleti megközelítés, olyan korszerű vezetési modellek alkalmazása, amelyek stratégiai szinten jelentenek alapvető változást egy szervezet életében. Napjaink vezetési gyakorlatában egyre nagyobb szerepet kap az a fajta szemlélet, amely elkötelezett a munkavállalók fejlesztése, tudatosságuk és felelősségvállalásuk növelése mellett. Ennek a szemléletnek egyik módszertani megközelítése a coaching szemléletű vezetés, amely támogató erő lehet a tudásmegosztás folyamatában.

***

Sharing the organizational knowledge is quite a challenge for all organizations, because conformation of changes in environment and innovation capability is more dependent to the organizational knowledge than the individual knowledge. All corporates – whether they want or not – become pool of knowledge where the transparency of individual and organizational knowledge should be a key issue.
The system based approach; the usage of up-to-date leadership methods must have priority in the area of knowledge management resulting fundamental changes in strategic level within the organizations. The approach which is committed to the development of employees through increasing their consciousness and responsibility in recent leadership practice becomes more and more important. The coaching style leadership is able to support the procedure of knowledge management as a methodological tool.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.