A pedagógus minősítési rendszer a jogszabályi változások tükrében (2013-2017)

Erika Katalin Lunczer

Abstract


E tanulmány célja a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó minősítési rendszer vizsgálata. Kutatásom elsőként elméleti síkon folyt, hiszen a pedagógusminősítés rendszere egyrészt a jogszabályi környezet által biztosított tartalmi elemekből és eljárásrendből, másrészt a központilag meghatározott, egységes követelményeket és értékeléseket magába foglaló módszertanból áll. Először vázlatosan felvonultatom a pedagógus minősítési rendszer elemeit, majd a pedagógusminősítések elindulásának lépéseit. Az elméleti háttér vizsgálata során végül a hazai rendszerhez közvetlenül kötődő jogi normákra, azok változásaira és következményeire (az Oktatási Hivatal által közzétett támogató segédanyagok, Útmutatók formálódására) fókuszáltam. Az elemzéshez táblázatos formában vázlatok készültek, melyekből egyértelműen látható volt az áttanulmányozott jogszabályok időbeli változása.

 ***

This study examines the qualification system connected to the teacher life career model. I conducted my research primarily at the theoretical level since the system of teacher qualification system consists on one hand of the content elements and procedures set by the legal environment and the centrally defined methodology containing the uniform requirements and evaluations on the other. First I draw a sketch of the elements of the teacher qualification system, then of the first steps of the qualification procedure. During examining the theoretical background, I focused at the legal norms directly connected to the domestic system, their changes and the consequences of these (exerted on the evolution of the supporting materials and Guides published by the Educational Authority). To support my analysis, I made rough diagrams showing the chronological changes in the examined legal rules.  


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.