A nemzetközi felnőttoktatási politika változása és az UNESCO

Zoltán Loboda

Abstract


A tanulmány aktualitását az adja, hogy 2015-ben az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organistion) közgyűlése a nemzetközi közösség felnőttoktatás-politikájára vonatkozóan új ajánlást fogadott el, amellyel egyben hatályon kívül helyezte a 39 évvel korábban elfogadott, és a nemzetközi felnőttoktatás-politikában sokáig meghatározónak számító ajánlását . Az új ajánlás nemcsak egy globális szakpolitikai reflexió az eltelt időszak politikai-ideológiai, társadalmi, gazdasági változásaira, hanem egyfajta szintézise is az UNESCO humanisztikus hagyományának és az OECD s az Európai Unió felnőttoktatás-politikájának. A tanulmány célja, hogy áttekintse, hogyan változott az elmúlt 40 évben a felnőttoktatás-politika célja, fogalmi és szakpolitikai keretrendszere, s hogyan ébredt az UNESCO a 2010-es évek közepére egy hosszú „csipkerózsika-álomból” s definiálta újra globális felnőttoktatás-politikáját.

***

Adoption of the new UNESCO Recommendation on adult education, and repailing the nearly forty years old recommendation, which provided reference points for international edult education policies and discourses, gave a momuntum for the analysis. The new recommendation is not only a global reflection on the political, ideological and econmical, social changes occured during this period but a sort of synthesis of the humanistic traditions of the UNESCO and the adult education (learning) policies of the OECD and the European Union. The aim of the study is to review how the concepts, policy frameworks and objectives of the international adult education policies changed in the past forty years and how the UNESCO awoke from its ’dream of Sleeping Beauty’ in the years of mid 2010’s and re-defined its new global adult education policy. 


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.227

Refbacks

  • There are currently no refbacks.