A pedagógia és az andragógia határán

Gizella Cserné Adermann

Abstract


Tanulmányunkban összehasonlítjuk Knowles elmélete alapján a felnőttképzések andragógiai és pedagógiai megközelítését, a humán fejlesztés andragógiai, és a tradicionális oktatók által képviselt pedagógiai modellt.
A pedagógiai modell az információk és a készségek átadására koncentrál, ellentétben az andragógiai modellel, amely a tanuló rendelkezésére bocsájtja azokat a forrásokat, amelyek segítenek elsajátítani az információkat.
Meggyőződésem, hogy a két megközelítés nem dichotóm és egymást kizáró, sokkal inkább egy spektrum két végpontja, amiről eldönthetjük, hogy adott szituációban melyik modell a célravezető a felnőttképzésben.

***

In order to distinguish between the pedagogical and andragogical approaches to design and operate adult educational programs, Knowles compared his andragogical model of human resource development with that used by most traditional educators, which he called a pedagogical model.
The pedagogical model is a content model concerned with the transmitting of information and skills. By contrast, the andragogical model is a process concerned with providing procedures and resources for helping learners acquire information and skills.
I agree that these two approaches are not neatly dichotomous and mutually exclusive, but rather as two ends of a spectrum, with a realistic assumption in a given situation falling in between the two ends.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.218

Refbacks

  • There are currently no refbacks.