A közfoglalkoztatás intézményi alakulása 2015-ben

József Bagó

Abstract


A 2011. január 1-től létrejött új közfoglalkoztatási modell lényeges eleme a közfoglalkoztatási jogviszony jogintézménye, amely több vonatkozásban eltér a munka törvénykönyvben szabályozott munkaviszonytól. Meghatározó az állami ösztönző rendszer, ebben a közfoglalkoztatási bér szabályozása, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott közfoglalkoztatási támogatások, továbbá azok más pénzügyi forrásokból működtetett állami kiegészítései. A cikk a hazai közfoglalkoztatási rendszer alakulásának 2015. évi intézményi változásait mutatja be. Így többek között, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló álláskeresők mentesültek a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük alól arra az időre, amíg munkaviszony létesítése céljából történő állásinterjún vesznek részt. A közfoglalkoztatási bér 79 155 forintra, a garantált közfoglalkoztatási bér 101 480 forintra emelkedett. Az intézményesítés további elemekkel bővült, elindult a közfoglalkoztatási portál, megkezdte működését a Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási Munkacsoportja, megrendezésre került az I. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás.

 

***

 

A core element of the new public employment model put into force on January 1st 2011 is the legal institution of public employment legal relationship which differs in several respects from the labour relationship regulated by the Labour Code. The governmental motivation system, and within that the regulations on public employment wages, the public employment benefits financed from the National Employment Fund as well as their governmental complements provided from other financial resources are all decisive elements. The article presents the institutional changes that took place in the evolution of the domestic public employment system in 2015. Thus, for example the fact that the job seekers possessing a public employment relationship were exempted from work for the time they spent on job interviews. Public employment wage was raised to HUF 79 155, and the warranted public employment wage to HUF 101 480. Institutionalization was extended with further components, the public employment web site was launched, the Public Employment Working Group of the Scientific Council for Domestic Affairs started operating, and the first National Public Employment Exhibition was organized. 


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.131

Refbacks

  • There are currently no refbacks.