Beköszöntő

Eseményekben gazdag hetek után érkeztünk el az Opus ez Educatio 2018. évi második számának megjelenéséhez. Olyan konferenciák valósultak meg áprilisban és májusban, melyek a lap további számainak tematikájára és szerkezetére jelentős hatással lesznek. Április utolsó hetében a Magyar Tudományos Akadémia és a Budapesti Műszaki Egyetem közös szervezésében jelentős nemzetközi esemény volt a 8. Visual Learning Conference: COMMUNICATION – CULTURE – CONSCIOUSNESS címmel, melyről a következő angol nyelvű számunkban, eddig hagyományainkat követve, részletesen is írunk. Májusban a Műegyetemen tartottuk azt az országos konferenciát, melyen az első önálló magyar szakképzési törvény elfogadásának 25 éves évfordulójára visszatekintve elemeztük a hazai szakképzés mai fejlesztési lehetőségeit, a törvény bevezetése óta eltelt időszak eredményeit és a további feladatokat. E konferenciára még ez év őszén egy tematikus számban fogunk visszatérni. Az ezzel kapcsolatos menjek írásokat már elkezdtük szerkeszteni.

Természetesen, a sűrű szakmai programok mellett, mivel egyetemi lap vagyunk, ezért a tanév befejezése, a vizsgák is közrejátszottak abban, hogy csupán júniusban jelenik meg ez a számunk, ugyanakkor a némi megkésettség ellenére őszre gazdag programot, sok-sok érdekes írást ígérhetünk.

Jelen számokban a megszokott szerkezetben a Tanulmány rovatunkban három tanulmány jelenik meg. Mecséri Júlia a megváltozott munkaképességű munkavállalók speciális helyzetéről értekezik. Hangya Dóra a ”Semmit rólatok, nélkületek” fogyatékossággal élő személyek iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférésének vizsgálata című kutatásról számol be. Szilágyi Brigitta és szerzőtársai (Greet Langie, Hidvégi Márton, Maarten Pinxten és Pacher Pál) tanulmánya pedig a különös aktualitással rendelkező téma – az MTMI (STEM) készségek korai azonosítása és a felsőoktatási lemorzsolódás összefüggéseiről szól.
Változatlanul lapunk meghatározó rovata a Munkaügyi Szemle, melynek keretei között Bagó József, Németh Krisztina és Poór József, valamint Kádár Beáta írásai a hazai és Erdély munkaerőpiac kérdéseivel foglalkoznak. Eszmélés rovatunkban Luczern Erika és Neubaurer Katalin jóvoltából a pedagógusminősítési rendszerről, valamint a szakképzés témakörében a hazai és nemzetközi összehasonlítás szándékával olvashatnak értékes elemzéseket. Végül e számunkat Szabó Attila recenziója zárja, melyben Ménes András. Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése. (Könyvklub Könyvkiadó, 2015.) című könyvét ismerteti.
Jó olvasást is kellemes nyarat kívánok, azzal, hogy gazdag őszi program áll előttünk!


Budapest, 2018 június

Benedek András
főszerkesztő